Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 25/06/2014

Hjerneskadeprogrammet

Udtalelser
Jeg har flere gode eksempler på brugere af programmet, der kommer med positiv tilbagemelding: at nu kan de det og det, som de ikke kunne før.
Lilian Kristensen lærer, Kommunikationscenter Thisted
Brugervenligt og meget anvendeligt til vores målgruppe (voksne hjerneskadede). Har givet en mere effektiv træning, mindre forberedelsestid og mere målbare/synlige resultater.
Lene U. Christensen Ergoterapeut, Træning og forebyggelse Aabenraa kommune
Vores beboere oplever, at deres færdigheder er forberede på grund af deres arbejde med Seniorprogrammet. De er især motiveret af hukommelsestræningen.
Ms. Desroches Terapeut, La Providence Plejehjemmet, Le Coteaux, Frankrig.
Vi har flere brugere, som giver udtryk for at de kan mærke en effekt i deres hverdagsliv - efter at have gennenmført et længere træningsforløb, f.eks. bedre til at huske aftaler, mindre umiddelbar stress og forvirring, når en opgave skal løses "i det virkelige liv"
Mette Kongsbach Ergoterapeut, Hjerneskaderådgivningen Center for Kommunikation, Herning
Professionel Hjernetræning har kørt som et pilotprojekt. Evalueringen var super god, både terapeuter og borgere er meget begejstrede, og viste tydelig bedring hos borgerne.
Birgitte Dyhr Olling Projektleder, Træning og Forebyggelse, Aabenraa Kommune
HAPPYneuron Pro er ekstremt brugervenligt og man kan let monitorere klientens compliance med hjemmeopgaver.
Richard Dubose MS, CCC-SLP, CBIS, Peace Rehabilitation Center, Greenville Hospital System, University Medical Center, Greenville, South Carolina, USA.
Fordelen ved Professionel Hjernetræning er at det gør det muligt for brugerne at få en mere ensartet "dosis" kognitiv træning, hvilket giver fleksibilitet i forhold til at designe inovative forskningsprojekter, som ikke tidligere har været mulige.
Christopher R. Bowie PhD., Dept of Psychology & Psychiatry, Queen's University, Ontario, Canada
Vi har i Billund Kommune eksperimenteret med Professionel Hjernetræning i et pilot projekt. Projektet blev en stor succes, både fra borgerens og fagpersonens perspektiv.
Mai Holm Timmerby Træningsenheden, Billund Kommune
HAPPYneuron Pro leverer engagerende programmer til træning af kognitive færdigheder. Vores klienter føler sig motiverede til at arbejde med disse web-baserede øvelser på grund af øvelsernes særlige egenskaber og fordi de kan se udviklingen i deres egne præstationer.
Enid Gertmenian LMSW,Lieber Recovery and Rehabilitation Clinic, New York City, USA.

I Hjerneskadeprogrammet kan man på en åben og fleksibel måde anvende Professionel Hjernetrænings øvelser i forhold til en lang række forskellige tilstande der kan medføre kognitive vanskeligheder, inklusive for eksempel hovedtraumer, apopleksi, indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD).

Med den åbne og fleksible adgang kan den træningsansvarlige generere tusindvis af unikke opgaver, så øvelserne er præcist tilpasset den enkelte klients specifikke behov og ressourcer. Programmet er velegnet for klienter i alle aldersgrupper.

 • Programmet består af 25 unikke øvelser fordelt på 9 moduler.
 • Alle øvelser er udformet som interaktive, motiverende spil.
 • Der er tusindvis af unikke spilvarianter indenfor hver øvelse.


Egenskaber Resultater Moduler Indikationer Kliniske studier Udtalelser
Sample of detailed control panel for selecting game variables
Eksempel på mulighederne for at regulere sværhedsgrad i kontrolpanelet
 • Den træningsansvarlige kan
  • vælge øvelsesvarianter fra det detaljerede kontrolpanel
  • sammensætte et specifikt øvelsesprogram for klienten
  • oprette opgavelister med specifikke varianter af forskellige øvelser, som klienten kan arbejde med hjemme
  • via tabeller og grafer få et hurtigt grafisk overblik over klientens arbejdsindsats og fremgang for hver enkelt øvelse inden for de enkelte træningsmoduler
  • sidde sammen med klienten under træningen og/eller sende beskeder til klienten via det indbyggede kommunikationssystem.
 • Klienten kan
  • vælge øvelsesvarianter fra det detaljerede kontrolpanel sammen med den træningsansvarlige
  • træne hjemme eller i klinikken
  • til enhver tid og uden begrænsninger vælge mellem alle varianter

Når du har valgt en bruger, kan du se hans/hendes resultater.

(Klik på billedet for at forstørre)

Følg med i hvor ofte klienten træner
Følg med i hvor ofte klienten træner
Følg udviklingen i klientens præstationer
Følg udviklingen i klientens præstationer

Adgang til detaljerede data om klientens udviklingen i specifikke øvelser
Adgang til detaljerede data om klientens udviklingen
i specifikke øvelser
Adgang til detaljerede data om træningsforløbet
Adgang til detaljerede data om træningsforløbet

Eksekutive funktioner

Dette modul er specifikt designet med henblik på at træne eksekutive funktioner, inklusive ræsonnement (logisk tænkning) og planlægning. Der indgår både sproglige og visuelle opgaver.

Sproglig hukommelse

Dette modul indeholder øvelser, som træner den sproglige hukommelse. Samtidig trænes inddragelse af strategier ved indlæring (for eksempel at danne overkategorier), når man skal prøve at huske en ordliste.

Visuel hukommelse

De øvelser, som er indeholdt i dette modul, træner den visuelle hukommelse ved at anvende abstrakte figurer og elementer fra forskellige tegnsystemer. Samtidig trænes evnen til at fokusere på visuelle detaljer.

Sproglig og visuel hukommelse

Dette modul indeholder øvelser som træner kombinationen af sproglig og visuel hukommelse (for eksempel menuer på en restaurant og kort over en by, når man rejser).

Hukommelse for sted

Disse øvelser træner evnen til at huske placeringen af forskellige elementer ved at inddrage specifikke strategier som gruppering eller kodning af mønstre.

Visuelle og rumlige færdigheder

Dette modul indeholder fire øvelser, som er designet med henblik på at træne visuelle og rumlige kapaciteter. Det træner den visuelle forestillingsevne og evne til at foretage mental rotation i et 3-dimensionelt rum.

Visuel opmærksomhed

Dette modul indeholder øvelser der træner visuel opmærksomhed. For at løse opgaverne skal man afsøge det visuelle felt, holde fokus på at finde afvigelser og fastholde relevante informationer.

Forarbejdningshastighed

I øvelserne, der indgår i dette modul, gælder det om at svare og reagere hurtigt. Det træner evnen til at fastholde koncentrationen om opgaven over tid.

Bearbejdning af lyd

Øvelserne i dette modul træner den auditive arbejdshukommelse.

Sprog

Øvelserne i dette modul træner de sproglige kapaciteter.

Tilstand Bemærkninger
Erhvervet hjerneskade Genoptræning efter hjerneskade
Apopleksi
Indlæringsvanskeligheder
Sprog- & indlæringvanskeligheder
Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD)
Undersøgelse
2016-2018: Translational Neuroscience Optimization of GlyT1 Inhibitor
Størrelse
80 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Yale University
Ansvarlig
John H. Krystal, M.D.
Status
I gang
Undersøgelse
2016-2017: Exploring cognitive training as a non-pharmaceutical therapeutic intervention for people with Huntington's disease
Størrelse
8 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Cardiff University in the Cardiff Huntington’s Disease Research Centre
Ansvarlig
Emma Yhnell, Pr Anne Rosser
Status
I gang
Undersøgelse
2016-2017: Cognitive training program on verbal memory in older women who are within a year of having undergone chemotherapy treatment for early‐stage breast cancer
Størrelse
40 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Rehabilitation Institute of Chicago, Northwestern Feinberg School of Medicine
Ansvarlig
Leora R. Cherney, Diane F. Morean, Alyx Kesselring
Status
I gang
Undersøgelse
2016: Evaluation of cognitive tele-rehabilitation program for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Størrelse
100 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Bio functional Studies Institute - Universidad Complutense (Madrid)
Ansvarlig
Elimelech Duarte, Jesus Alvarado, Alejandra Koeneke
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2017: The FOCUS trial: cognitive remediation plus standard treatment versus standard treatment for patients at ultra-high risk for psychosis: study protocol for a randomised controlled trial
Størrelse
126 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Psychiatric Center Copenhagen, Denmark
Ansvarlig
Louise B Glenthøj, Birgitte Fagerlund, Lasse Randers, Carsten R Hjorthøj, Christina Wenneberg, Kristine Krakauer, Astrid Vosgerau, Christian Gluud, Alice Medalia, David L Roberts, Merete Nordentoft.
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2015: Preparing people marginalized by mental health issues for further education/ employment through Education
Størrelse
25 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
George Brown College
Ansvarlig
Jaswant Kaur Bajwa, Alex Irwin
Status
I gang
Undersøgelse
2013-2016: Web-based cognitive training for breast cancer survivors with cognitive complaints—a randomized controlled trial
Størrelse
157 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Unit for Psychooncology and Health Psychology, Department of Oncology, Aarhus University Hospital and Department of Psychology and Behavioural Science, Aarhus University, Denmark
Ansvarlig
MF Damholdt, M Mehlsen, MS O’Toole, RK Andreasen, AD Pedersen, R Zachariae.
Sponsoreret af
Research was supported by TrygFonden
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2013-2015: Scanning Training Rehabilitation for Visual Field Loss after stroke at Home: The STaRFiSH Study
Forskningsinstitution
Glasgow Caledonian University
Ansvarlig
Christine Hazelton, Dr. Alex Pollock
Status
I gang
Undersøgelse
2012: Conditions for Maximizing Effects of 90 Days of Brain Training
Størrelse
350 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2011: Increased employability of the unemployed aged 50+ through cognitive training?
Størrelse
87 forsøgspersoner
Ansvarlig
B. Godde, C. M. G. Noack, C. Windisch & C. Voelcker-Rehage
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2009-2011: Intensive Spatial Memory Training for older Adults
Størrelse
40 forsøgspersoner
Ansvarlig
Status
Afsluttet
Publikation
Pending
Undersøgelse
2008: Cognitive Training Improves Driving Skills
Størrelse
90 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
Subjects demonstrate an average of 14% improvement in key skills
Undersøgelse
2008: Benefits of Online Cognitive Training
Størrelse
217 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
Subjects demonstrate +8.5% average improvement
Publikation
Pending
Undersøgelse
2007: Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance
Størrelse
85 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
85 HAPPYneuron Users show +16% average improvement in 18 weeks
Undersøgelse
2006: Memory Stimulation. Which scientific benefits? Which exercises?
Størrelse
39 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
HAPPYneuron Users show +12% average improvement in 18 weeks
Undersøgelse
2003-2006: The Importance of Memory and Concentration Skills for Schoolchildren
Størrelse
130 forsøgspersoner school children ages 10 and 11, over a 3 year time frame
Forskningsinstitution
City of Elancourt, France ; Association Initiatives Terrain, France ; Lille University, France
Ansvarlig
Neukirch A., Fenouillet F., Hildebrandt R.
Status
Afsluttet
Resultater
Better CMS score and various effects on recognition tasks.
Publikation
Pending
Undersøgelse
2001-2002: Transferability of Cognitive Training to every-day activities (AKA King 64)
Størrelse
117 forsøgspersoner children, 10 years old
Forskningsinstitution
EMC laboratory (Université Lyon II - CNRS), France
Ansvarlig
Status
Afsluttet
Resultater
Average of 40%+ improvements in various cognitive skills performance.