© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Sproglig og visuel hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder øvelser som træner kombinationen af sproglig og visuel hukommelse (for eksempel menuer på en restaurant og kort over en by, når man rejser).

Jorden rundt

Opgaven

Øvelsen går ud på at huske rejseplanerne for ture, som bliver sammensat ud fra en liste med rejsemål. Navnene på de steder, som besøges, skal huskes sammen med billeder, der viser stederne og den rækkefølge, de besøges i. Efterfølgende skal stederne genplaceres på et kort.

Hvad der trænes

I denne øvelse trænes den visuelle og rumlige hukommelse. Billeder og navne (visuel information) skal visualiseres og billedet skal lokaliseres i et rum (rumlig information). Der skal laves en rumlig relation mellem billederne, hermed trænes rumlige orienterings- og perceptionsfærdigheder. Disse evner gør det muligt at lave mental manipulation og rotation, hvorved man kan tage forskellige perspektiver.

Parametre

Der er mulighed for en høj grad af kontrol. Følgende parametre kan indstilles: antal lande (1, 2, 3 eller 4), valg af lande (manuelt eller tilfældigt), antal ture i hvert land (2, 3, 4, 5, 6 eller 7), tid til indlæring per tur (ubegrænset, 30, 20, 10, 8, 6, eller 4 sekunder), tid til gengaldelse per tur (ubegrænset , 30, 20, 10, 8, 6 eller 4 sekunder) og tilstedeværelse eller fravær af distraktionsopgave.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 2,300 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Turen går til ...

Opgaven

Denne øvelse består af to dele. I første del gælder det om at huske navnene på berømte seværdigheder i en given by samt deres beliggenhed på et bykort. Man skal også være opmærksom på ruten. I anden del skal seværdighederne placeres på kortet og ruten skal rekonstrueres.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuel og rumlig opfattelsesevne, da øvelsen kræver, at man laver et mentalt billede af et mønster med forskellige informationer. Man træner endvidere både visuel og rumlig hukommelse, da det mentale billede, man laver, skal lagres og genkaldes. I hverdagen er gode visuelle og rumlige færdigheder nødvendige, når man skal orientere sig i sine omgivelser, genkalde sig sin rute gennem en gruppe af mennesker f.eks. til koncert, huske varetegn samt genkende en person i uvante omgivelser.

Parametre

Der er mulighed for høj grad af kontrol. Følgende parametre kan indstilles: antal byer (1, 2, 3 eller 4), valg af byer (manuelt eller tilfældigt), antal stop (2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8), tid til indlæring ved hvert stop (ubegrænset, 10, 9, 8 eller 7 sekunder), tid til genkaldelse af informationen (ubegrænset, 90, 60, 45, 30 eller 15 sekunder) og tilvalg/fravalg af afledningsopgave.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1.600 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Restaurant

Opgaven

I denne øvelse skal man forestille sig, at man er tjener på en restaurant. Når man modtager serveringen, gælder det om at lave en sammenhæng mellem retter fra et menukort og de forskellige gæster. Efterfølgende gælder det om at genkalde sig bestillingerne og bringe dem til de rigtige gæster. Nogle af gæsternes placering kan have ændret sig, når man skal servere retterne.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man både verbal og visuel hukommelse. Hver persons bestilling skal indlæres, og deres plads ved bordet skal huskes, velvidende at denne plads kan ændre sig. Således træner man også evnerne til mental rotation af den scene, man har i bevidstheden. Tjenere har en enestående evne til at huske bestillinger og servere den for de rigtige kunder. Øvelsen træner også korttids verbal og visuel hukommelse samt visuel genkaldelse.

Parametre

Følgende parametre kan indstilles: antal gæster (1, 2, 3 eller 4), antal retter (1, 2, 3 eller 4), tid til indlæring af hver bestilling (ubegrænset , 30, 20, 10 eller 5 sekunder), antal falske bestillinger (0, 1, 2, 3 eller 4), placering i forbindelse med genkaldelse (samme placering, ryk en plads eller tilfældig placering) og tilstedeværelse af distraktionsopgave (ja eller nej).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 2,200 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.