Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 17/09/2014

Forskning og udvikling

cognitive remediation, cognitive rehabilitation

I er årrække har der i videnskabelige og behandlingsmæssige sammenhænge været en stor interesse for, hvordan man via træning kan bedre den kognitive funktion hos patienter, som på grund af sygdom eller ulykke oplever kognitive vanskeligheder.

Professionel Hjernetræning er den danske udgave af HAPPYneuron Pro, der er udviklet som en platform til udbydelse af kognitiv træning i forbindelse med remediations- og genoptræningsprogrammer. Programmerne dækker et behov for innovative træningsredskaber, der er standardiserede og målrettet patienter med forskellige former for kognitive vanskeligheder. Sammen med HAPPYneuron Pro indgår vi gerne i samarbejde med forskere, som vil anvende vores programmer i videnskabelige studier.

HAPPYneuron Pro arbejder allerede sammen med mange forskere internationalt i en en lang række sammenhænge, som det frem går af listen over kliniske studier. Ydermere er programmer og øvelser designet af et netværk af eksperter i kognitionspsykologi i samarbejde med videnskabsfolk og specialister inden for forskellige relevante vidensområder, hvilket sikrer, at der er et solidt grundlag for forskningsprojekter.

Der er en stor interesse for at inddrage kognitiv træning og stimulering i mange forskellige felter, og der er forskningsprogrammer, der går ud over de områder, som vores træningsprogrammer normalt fokuserer på. For eksempel er der aktuelt forskningsprojekter i gang med fokus på patienter med OCD og patienter med kognitive gener efter kemoterapi. Professionel Hjernetræning og HAPPYneuron Pro vil meget gerne understøtte og bidrage til forskning både inden for nye områder, hvor der kan opnås nye indsigter, og inden for traditionelle områder, hvor den eksisterende viden om, hvordan man bedst hjælper patienterne til en bedre kognitiv funktion, kan blive udvidet.

Er du interesseret i at anvende Professionel Hjernetræning i en forskningsmæssig sammenhæng, er du meget velkommen til at kontakte os.