Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 27/05/2015

Præsentation

Programmernes egenskaber

Professionel Hjernetræning er en internetbaseret platform, som kan anvendes af behandlere, der ønsker at tilbyde deres klienter kognitiv træning. Systemet giver den træningsansvarlige mulighed for at sammensætte et program, der tager udgangspunkt i den enkelte klients specifikke behov og giver mulighed for at følge klientens arbejdsindsats og fremgang.

Systemet er opbygget som interaktive og sjove spil, der er udformet, så de målrettet stimulerer specifikke kognitive funktioner og er samlet i tre specialiserede programmer. Det kan indgå i behandlings- og genoptræningstilbud målrettet en række forskellige neurologiske, neurodegenerative og neuropsykiatriske lidelser.

Opret og hold styr på grupper og klienterOpret og hold styr på grupper og klienter Tilpas til den enkelte klient: vælg program og relevante øvelsesmodulerTilpas til den enkelte klient: vælg program og relevante øvelsesmoduler Adgang til detaljerede data om klientens udviklingen i specifikke øvelserAdgang til detaljerede data om klientens udviklingen i specifikke øvelser
 • Engagerende: De øvelser, der indgår i programmerne, er udviklet af HAPPYneuron Pro, og er afprøvet af millioner af brugere på verdensplan via portalen HAPPYneuron, hvilket har dokumenteret, at de er i stand til at engagere brugerne.
 • Motiverende: Brugeren får øjeblikkelig tilbagemelding på sin præstation, hvilket virker motivernde og forstærkende.
 • På dansk: Alle øvelser er oversat og tilpasset til danske forhold af specialister i neuropsykolgi og psykopatologi. Dette muliggør træning med øvelser, der ikke kun er visuelle, men også stimulerer klientens sproglige kapaciteter.
 • Økologisk og lærerigt: Mange af øvelserne relaterer direkte eller indirekte til hverdagssituationer, hvilket gør det muligt for behandleren at koble klientens præstationer i øvelserne til situationer i dagligdagen.
 • Individuel tilpasning: I Hjerneskadeprogrammet kan den træningsansvarlige indstille de forskellige parametre og dermed justerer sværhedsgraden meget nøjagtigt. I de andre specialiserede programmer avancerer klienten via en række forudindstillede niveauer med stigende sværhedsgrader efter fastlagte regler. Den træningsansvarlige kan desuden vælge præcis de moduler, som passer med behandlingsmålene.
 • Fuldt overblik over processen: Via et styrepanel kan den træningsansvarlige følge klientens arbejdsindsats og udvikling over tid inden for enkelte øvelser eller indenfor en enkelt kognitiv funktion.
 • Gruppeadministration: Administrer lige så mange klienter og/eller grupper (klinikker, afdelinger eller behandlingsenheder), som der er behov for.
 • On line: Programmerne er altid up-to-date, og nye øvelser vil være tilgængelige, så snart de er lagt ud på hjemsiden.
 • Hjemmetræning: Mulighed for at gennemføre forløb med fjerntræning, som er særligt tilrettelagt og tilpasset af den træningsansvarlige.
 • Høj grad af sikkerhed: Al kommunikation er krypteret og sikret. Klientens data er fortrolige og ses kun af vedkommende selv og den træningsansvarlige.
 • Let at igangsætte: Kan anvendes med standard PC-udstyr. Der skal ikke installeres særlige software, og der er ikke behov for tilkobling af særlige enheder. Der er adgang til øvelserne via internetforbindelse og browser.
 • Fungerer på både computer og tablets og med alle styresystemer.
 • Data kan eksporteres: Det er let at eksportere data til Excel-filer med henblik på videnskabelige analyser.

Programmer

Professionel Hjernetræning tilbyder tre forskellige programmer, der kan anvendes i forbindelse med remedierings-, trænings- og genoptræningsforløb. Et program er en samlet løsning, der indeholder specifikke øvelser, som er målrettet behovene hos klienter med forskellige sygdomstilstande, som medfører kognitiv vanskeligheder. Hvert program består af en række kognitive øvelser, som kan løses på forskellige niveauer med forskellige sværhedsgrader. Hvert program er udviklet af HAPPYneuron Pro i samarbejde med specialister indenfor de relevante områder, er valideret af forskning og er oversat og tilpasset til danske forhold af specialister i neuropsykologi og psykopatologi.

Hjerneskadeprogrammet

I HjerneskadeprogrammetI kan man på en åben og fleksibel måde anvende Professionel Hjernetrænings øvelser i forhold til en lang række forskellige tilstande der kan medføre kognitive vanskeligheder, inklusive hovedtraumer, apopleksi, afasi, indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Programmet giver muligehed for tusindvis af unikke kognitive opgaver. Der er indenfor hver øvelse en høj grad af kontrol over de enkelte parametre, så øvelserne kan målrettes den enkelte klient.

Psykiatriprogrammet

Dette program består af et særligt udvalg af øvelser med forudindstillede niveauer af stigende sværhedsgrad, der er målrettet de særlige kognitive vanskeligheder, som ses hos klienter med psykiatriske tilstande. Når tilstanden er diagnosticeret, kan programmet anvendes i forbindelse med kognitive remedieringsforløb der er skræddersyet til klienter med depression, skizofreni, bipolare lidelser eller PTSD.

Seniorprogrammet

Dette program er udviklet med henblik på anvendelse i forhold til ældre klienter med symptomer på let nedsat hukommelse med henblik på at vedligeholde de kognitive kapaciteter så længe som muligt.