Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 19/09/2014

Kognitiv remediation og genoptræning

Mål ændringer efter kognitiv remediering

Kognitiv remediering og genoptræning er læringsprocesser rettet mod de områder af neuropsykologiske processer, som vi anvender i vores dagligdag. I processen inddrages teknikker, som er designet til at forbedre opmærksomhed, hukommelse, sprog, visuelle og rumlige færdigheder og eksekutive funktioner hos patienter, som på grund af hovedtraume, neurologisk lidelse eller psykisk sygdom oplever forringet kogntiv funktion.

Målet for kognitiv remediation er at styrke de specifikke kognitive kapaciteter, som er reducerede, samt at undervise i kompensationsstrategier. Kognitiv remediation anvendes primært til tre grupper:

  1. personer, som har var været udsat for traumatisk hjerneskade (på grund af blodprop, hjerneblødning, hjernetumor eller hovedtraume),
  2. personer, hvis kognition er reduceret på grund af sygdom så som depression, skizofreni eller på grund af følgevirkninger efter kemoterapi, og
  3. personer med indlæringsvanskeligheder.

Hos personer med hjerneskade er kognitiv remediation typisk rettet mod følgede kognitive funktioner: opmærksomhed, koncentration, hukommelse, planlægning, selvmonitorering samt evnen til at anvende feedback fra omgivelserne. Remediation anvendes også til at hjælpe børn og voksne til at håndtere indlæringsvanskeligheder.

Indlæringsvanskeligheder kan forstyrre indlæringsevnen på forskellige måder, for eksempel i forståelsen og anvendelsen af sprog, når man skriver og regner, når man både i sociale sammenhænge skal forstå nonverbalt og verbalt sprog, og når man skal afkode visuel information.

Problemer med at koncentrere sig, organisere, problemløse, identificere fejl og anvende feedback fra andre personer og omgivelserne er andre områder, som man kan træne med kognitiv remediation.

Professionel Hjernetræning tilbyder en bred vifte af videnskabeligt validerede programmer, der kan anvendes som redskaber i kognitiv remediation.