Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 22/09/2014

Trænere

Med Professionel Hjernetræning kan behandlere tilbyde klienter en helt ny form for kognitiv træning:

 • Klientcentreret behandling: Programmet kan nemt tilpasses, ordineres og monitoreres. Endvidere indeholder programmet muligheder for kommunikation, der faciliterer klientens engagement og et positivt udbytte.
 • Klinisk udbytte kan let måles: Programmet indeholder let anvendelige standarder til registrering af behandlingsudbyttet.
 • Færre afbrudte behandlingsforløb: Objektive målinger af klientens præstationer sikrer en kontinuerlig behandling.
 • Færre aflysninger: Internetbaseret kognitiv remediation medvirker til færre aflysninger.
 • Stort klientengagement: Klienters engagement udvikles og styrkes med nyt og innovativt træningsmateriale.
 • Behandling uden fremmøde: Programmet gør det muligt for klienten både at træne hjemme og på kontoret/ambulatoriet: Men uanset hvor træningen foregår, har behandleren adgang til klientens resultater.
 • Bedring af klientkontakten: Det hurtige overblik over klientens præstationer og fremgang gør, at man kan indlede hver kontakt med at give positiv feedback og grundig evaluering.
 • Kontinuitet i behandlingen: Hvis der er pause i et behandlingsforløb, kan klientens konto deaktiveres. Kontoen kan dog let genaktiveres, når forløbet genoptages, uden at tidligere resultater tabes.
 • Begrænsede omkostninger: Der skal ikke købes eller installeres nye programmer. Programmets er online, og øvelserne er altid opdaterede.

Professionel Hjernetræning tilbyder en komplet platform, som er velegnet til forskningsprojekter rettet mod at belyse effekterne af kognitiv stimulation og træning af brugere med mange typer af kognitive vanskeligheder. Vores redskaber tilbyder mange fordele og egenskaber som garanterer fleksibilitet og reliabilitet i dit forskningsprojekt:

 • Tilpas til den enkelte bruger og kontroller vigtige parametre
 • Præcis registrering af alle handlinger og klik
 • Mulighed for eksport af data til analyser offline

Udtalelser

HAPPYneuron Pro er ekstremt brugervenligt og man kan let monitorere klientens compliance med hjemmeopgaver.
Richard Dubose MS, CCC-SLP, CBIS, Peace Rehabilitation Center, Greenville Hospital System, University Medical Center, Greenville, South Carolina, USA.
På grund af Seniorprogrammet har vi været i stand til at hjælpe og uddanne vores beboere til basal computerbrug og samle dem omkring et fælles projekt.
Ms. Gelas Direktør, Vernaison Plejehjemmet, Frankring
Professionel Hjernetræning har kørt som et pilotprojekt. Evalueringen var super god, både terapeuter og borgere er meget begejstrede, og viste tydelig bedring hos borgerne.
Birgitte Dyhr Olling Projektleder, Træning og Forebyggelse, Aabenraa Kommune