Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 17/09/2014

Visuospatiale færdigheder

centrale kognitive funktioner

Den verden vi lever i har forskellige farve-, højde-, længde- og dybdedimensioner. For at kunne fungere effektivt i hverdagens miljøer er det således helt nødvendigt at kunne analysere visuel information. Der skal analyseres former og farver ved de ting, man ser, ligesom man skal vurdere forskellige objekters relative position i forhold til andre objekter (om de er under, over, til højre eller venstre) og objekternes afstand til sig selv. Denne visuelle analyse foregår som regel ubevidst.

Det visuelle system er en forudsætning for visuel analyse og forståelse. Der er to adskilte hjerneprocesser involveret i det visuelle system:

  • den første analyserer objekters form
  • den anden analyserer objekternes spatiale (rumlige) egenskaber, for eksempel størrelse og lokalisering.

Disse to processer bevirker, at hjernen kan transformere hele den visuelle information som øjnene opfanger til konstante visuelle oplevelser.

Den mentale forestillling er en evne, som gør det muligt at lave personlige repræsentationer af fysiske ting, billeder, lyde, lugte, følelser, etc. Evnen er særdeles vigtig, når man udfører komplekse opgaver, da den gør én i stand til at forestille sig forskellige begivenhedsforløb og tjekke om noget er glemt eller fejlvurderet. Det er præcist, hvad der sker i både en fodboldkamp og et skakspil, da hjernen hele tiden skal forholde sig til næste aflevering eller træk, samt modstanderens reaktion herpå, inden handlingen udføres.

Den mentale forestillingsevne gør det muligt at lave en mental transformation af et objekt, at dreje det rundt og "se det" fra forskellige vinkler og i forskellige sammenhænge: Hvis man for eksempel vil flytte en sofa, kan man inden den fysiske flytning, se den for "sit indre blik" forskellige steder i stuen, og derfor behøver man ikke flytte den rundt til forskellige steder i stuen.