Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret. Sidens indhold senest opdateret: 25/06/2014

Psykiatriprogrammet

Udtalelser
Vores beboere oplever, at deres færdigheder er forberede på grund af deres arbejde med Seniorprogrammet. De er især motiveret af hukommelsestræningen.
Ms. Desroches Terapeut, La Providence Plejehjemmet, Le Coteaux, Frankrig.
Jeg har flere gode eksempler på brugere af programmet, der kommer med positiv tilbagemelding: at nu kan de det og det, som de ikke kunne før.
Lilian Kristensen lærer, Kommunikationscenter Thisted
HAPPYneuron Pro er ekstremt brugervenligt og man kan let monitorere klientens compliance med hjemmeopgaver.
Richard Dubose MS, CCC-SLP, CBIS, Peace Rehabilitation Center, Greenville Hospital System, University Medical Center, Greenville, South Carolina, USA.
Fordelen ved Professionel Hjernetræning er at det gør det muligt for brugerne at få en mere ensartet "dosis" kognitiv træning, hvilket giver fleksibilitet i forhold til at designe inovative forskningsprojekter, som ikke tidligere har været mulige.
Christopher R. Bowie PhD., Dept of Psychology & Psychiatry, Queen's University, Ontario, Canada
Vi har i Billund Kommune eksperimenteret med Professionel Hjernetræning i et pilot projekt. Projektet blev en stor succes, både fra borgerens og fagpersonens perspektiv.
Mai Holm Timmerby Træningsenheden, Billund Kommune
HAPPYneuron Pro leverer engagerende programmer til træning af kognitive færdigheder. Vores klienter føler sig motiverede til at arbejde med disse web-baserede øvelser på grund af øvelsernes særlige egenskaber og fordi de kan se udviklingen i deres egne præstationer.
Enid Gertmenian LMSW,Lieber Recovery and Rehabilitation Clinic, New York City, USA.
Vi har flere brugere, som giver udtryk for at de kan mærke en effekt i deres hverdagsliv - efter at have gennenmført et længere træningsforløb, f.eks. bedre til at huske aftaler, mindre umiddelbar stress og forvirring, når en opgave skal løses "i det virkelige liv"
Mette Kongsbach Ergoterapeut, Hjerneskaderådgivningen Center for Kommunikation, Herning
Professionel Hjernetræning har kørt som et pilotprojekt. Evalueringen var super god, både terapeuter og borgere er meget begejstrede, og viste tydelig bedring hos borgerne.
Birgitte Dyhr Olling Projektleder, Træning og Forebyggelse, Aabenraa Kommune
Brugervenligt og meget anvendeligt til vores målgruppe (voksne hjerneskadede). Har givet en mere effektiv træning, mindre forberedelsestid og mere målbare/synlige resultater.
Lene U. Christensen Ergoterapeut, Træning og forebyggelse Aabenraa kommune

Psykiatriprogrammet giver mulighed for at tilbyde kognitiv stimulation og træning, som er dokumenteret effektiv i forhold til behandling ved skizofreni og depression. Programmet består af en serie af specifikke øvelser med fastlagte sværhedsgrader. Programmet er designet i et partnerskab mellem HAPPYneuron Pro, Dr. Pascal Vianin fra Lausanne Hospital og Professor Roland Jouvent fra La Pitié Salpétrière Hospital i Paris. Alle øvelser er oversat og tilpasset til danske forhold af specialister i neuropsykolgi og psykopatologi.

Øvelserne, som indgår i Psykiatriprogrammet, har vist sig at være klinisk effektive i RECOS-programmet som anvendes på Psykiatriske afdeling ved Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (DP-CHUV) i Lausanne og i andre studier, der er under færdiggørelse.

En samling af 18 øvelser, der er opdelt i henhold til det klassifikationssystem, som er foreslået af MATRICS (Measurement And Treatment Research for Improvement In Schizophrenia)Egenskaber Resultater Moduler Indikationer Kliniske studier Udtalelser
Sample of detailed control panel for selecting difficulty level
Eksempel på mulighederne for at vælge sværhedsgrad i kontrolpanelet
  • Stigende sværhedsgrad
    • Hver øvelse har 10 niveauer med stigende sværhedsgrad
    • Klienten starter hver øvelse på laveste niveau.
    • Når øvelsen to gange i træk er gennemført fejlfrit på et givet niveau, rykkes klienten automatisk op på næste niveau.
  • Terapeut/træner har adgang til et detaljeret overblik over klientens fremgang i de enkelte øvelser.
    • Klientens aktivitetsniveau og præstationer afbilledes grafisk for hver øvelse.

Når du har valgt en bruger, kan du se hans/hendes resultater.

(Klik på billedet for at forstørre)

Følg med i hvor ofte klienten træner
Følg med i hvor ofte klienten træner
Følg udviklingen i klientens præstationer
Følg udviklingen i klientens præstationer

Adgang til detaljerede data om klientens udviklingen i specifikke øvelser
Adgang til detaljerede data om klientens udviklingen
i specifikke øvelser
Adgang til detaljerede data om træningsforløbet
Adgang til detaljerede data om træningsforløbet

Forarbejdningshastighed

I øvelserne, der indgår i dette modul, gælder det om at svare og reagere hurtigt. Det træner evnen til at fastholde koncentrationen om opgaven over tid.

Selektiv opmærksomhed / Årvågenhed

Disse øvelser træner evnen til at fastholde fokus på en opgave eller informationskilde.

Arbejdshukommelse

Disse øvelser træner evnen til på samme tid at fastholde information og foretage bearbejdning af disse.

Sproglig indlæring og hukommelse

Dette modul indeholder øvelser, som træner den sproglige hukommelse. Samtidig trænes inddragelse af strategier ved indlæring (for eksempel at danne overkategorier), når man skal prøve at huske en ordliste.

Visuel Indlæring og hukommelse

Dette modul indeholder fire øvelser, som er designet med henblik på at træne visuelle og rumlige kapaciteter. Det træner den visuelle forestillingsevne og evne til at foretage mental rotation i et 3-dimensionelt rum.

Tænkning og problemløsning

Dette modul er specifikt designet med henblik på at træne ræsonnement (logisk tænkning). Der indgår både sproglige og visuelle opgaver.

Auditiv hukommelse

Øvelserne i dette modul træner den auditive arbejdshukommelse.

Klinisk validering

Psykiatriprogrammet, som er udviklet af HAPPYneuron Pro, og andre træningsprogrammer er blevet valideret i flere kliniske forskningsprojekter.

Klik her for at få mere information om den kognitive trænings rolle i forbindelse med skizofreni og depression.


Tilstand Bemærkninger
Skizofreni Remediering: Behandling af kognitive vanskeligheder ved skizofreni
Depression Remediering: Behandling af kognitive vanskeligheder ved depression
Bipolare lidelser
Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
Undersøgelse
2016-2018: Translational Neuroscience Optimization of GlyT1 Inhibitor
Størrelse
80 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Yale University
Ansvarlig
John H. Krystal, M.D.
Status
I gang
Undersøgelse
2016-2017: Neural bases of intrinsic motivation for learning in individuals at clinical high risk (CHR) for psychosis
Størrelse
12 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Olin Neuropsychiatry Research Center, the Institute of Living at Hartford Hospital
Ansvarlig
Jimmy Choi, Godfrey Pearlson, Michael Stevensn Joanna M. Fiszdon
Status
I gang
Undersøgelse
2016: CBT for psychosis in combination with Cognitive Remediation
Størrelse
40 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Addictions & Mental Health Services - Kingston Frontenac Lennox & Addington
Ansvarlig
Dr. Farooq Naeem, Dr. Tariq Munshi, Dr. Muhammad Ayub, Dr. Rupy Johal
Status
I gang
Undersøgelse
2015-2017: Evaluation of Dallas Metrocare's Enhanced Program for Early Psychosis (ePEP)
Størrelse
90 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
UT Southwestern Medical Center
Ansvarlig
Carol North, Ana Stan, Debra Bushong, Draper Bushanan
Status
I gang
Undersøgelse
2015-2016: Measuring the effectiveness of Cognitive Remediation on Schizophrenia and Depression
Forskningsinstitution
National Center of Neurology and Psychiatry, Japan
Ansvarlig
Kazuyuki Nakagome, M.D., Ph.D.
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2019: Effectiveness of metacognitive training (MCT) and cognitive remediation (CR) at treating the persistent symptoms and functional deficits present in those with schizophrenia.
Størrelse
75 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
University of British Columbia
Ansvarlig
Todd Woodward, Ph.D.
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2018: Manualized group cognitive-behavioral therapy for social anxiety in first episode psychosis: A randomized controlled trial
Størrelse
120 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Douglas Mental Health University Insitute, Montreal, QC & Department of Psychiatry, McGill University, Montréal QC
Ansvarlig
Dr Martin Lepage, Ashol K. Malla, Dr Philippe-Olivier Harvey, Dr. Christopher Bowie
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2018: Effectiveness of metacognitive training (MCT) and cognitive remediation (CR) at treating the persistent symptoms and functional deficits present in those with schizophrenia.
Størrelse
75 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
University of British Columbia
Ansvarlig
Todd Woodward, Mahesh Menon, Devon Andersen
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2017: The FOCUS trial: cognitive remediation plus standard treatment versus standard treatment for patients at ultra-high risk for psychosis: study protocol for a randomised controlled trial
Størrelse
126 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Psychiatric Center Copenhagen, Denmark
Ansvarlig
Louise B Glenthøj, Birgitte Fagerlund, Lasse Randers, Carsten R Hjorthøj, Christina Wenneberg, Kristine Krakauer, Astrid Vosgerau, Christian Gluud, Alice Medalia, David L Roberts, Merete Nordentoft.
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2016: Cognitive Training protocols in people with Chronic Pain
Størrelse
50 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
School of Psychological Sciences, Monash University; and Caufiled Pain Management and Research Center, Caulfield Hospital
Ansvarlig
Dr. Melita Giummarra, Pr. Nellie Georgiou-Karistianis, Pr. Stephen Gibson, Katharine Baker
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2016: Comparing interventions that have either been designed to target the positive symptoms (particularly delusions) or the cognitive symptoms (e.g., memory and language deficits) of Schizophrenia
Forskningsinstitution
School of Psychology, Flinders University, Adelaide, SA, Australia
Ansvarlig
Dr Ryan Balzan
Status
I gang
Undersøgelse
2014-2015: Preparing people marginalized by mental health issues for further education/ employment through Education
Størrelse
25 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
George Brown College
Ansvarlig
Jaswant Kaur Bajwa, Alex Irwin
Status
I gang
Undersøgelse
2014: Increased activation in Broca's area after cognitive remediation in schizophrenia
Størrelse
16 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Lausanne Hospital, Switzerland
Ansvarlig
Pascal Vianin, Ph.D., Sébastien Urben, Pierre Magistretti, Pierre Marquet, Eleonora Fornari, Laure Jaugey
Status
Afsluttet
Publikation
Pascal Vianin, Sébastien Urben, Pierre Magistretti, Pierre Marquet, Eleonora Fornari, Laure Jaugey. Increased activation in Broca's area after cognitive remediation in schizophrenia. Psychiatry Research: Neuroimaging, Volume 221. Issue 3, 30 March 2014, pp 204-209. Click Here to Get an Electronic Copy
Undersøgelse
2014: Remote Cognitive Remediation for Psychosis
Status
I gang
Undersøgelse
2014: Cognitive Remediation for Geriatric Schizophrenia
Status
I gang
Undersøgelse
2014: Short-term, Intensive Executive Functioning Training with an Active Placebo
Status
I gang
Undersøgelse
2014: Remote Cognitive Remediation for Acutely Hospitalized Depression
Status
I gang
Undersøgelse
2013-2016: Web-based cognitive training for breast cancer survivors with cognitive complaints—a randomized controlled trial
Størrelse
157 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Unit for Psychooncology and Health Psychology, Department of Oncology, Aarhus University Hospital and Department of Psychology and Behavioural Science, Aarhus University, Denmark
Ansvarlig
MF Damholdt, M Mehlsen, MS O’Toole, RK Andreasen, AD Pedersen, R Zachariae.
Sponsoreret af
Research was supported by TrygFonden
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2013-2015: Efficacy of psychological treatments for schizophrenia
Forskningsinstitution
School of Psychology, Flinders University, Adelaide, SA, Australia
Ansvarlig
Dr Ryan Balzan
Status
I gang
Undersøgelse
2013-2015: Effects and efficacy of specialized social cognitive therapy compared to cognitive remediation therapy in people with schizophrenia
Størrelse
30 til 40 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
McGill University Psychiatry Department
Ansvarlig
Philippe-Olivier Harvey
Status
I gang
Undersøgelse
2013-2014: Cognitive remediation for neuropsychological impairment in hoarding disorder: A pilot study
Størrelse
17 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
University of British Columbia
Ansvarlig
Jennifer DiMauro
Status
Afsluttet
Publikation
Jennifer DiMauro, Marla Genova, David F. Tolin, Matthew M. Kurtz, Cognitive remediation for neuropsychological impairment in hoarding disorder: A pilot study, Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Available online 2 April 2014, ISSN 2211-3649.
Undersøgelse
2012-2015: Identifying neuropsychological subgroups in patients with bipolar disorder and evaluation of a cognitive remediation program
Størrelse
190 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Ansvarlig
Status
I gang
Undersøgelse
2012: Conditions for Maximizing Effects of 90 Days of Brain Training
Størrelse
350 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2011-2013: Neurocognitive Enhancement in a Vocational Services Program
Størrelse
60 forsøgspersoner
Status
I gang
Undersøgelse
2011-2013: Cognitive Remediation for Treatment Resistant Depression
Status
Afsluttet
Publikation
Bowie CR, Gupta M, Holshausen K, Jokic R, Best, M, Milev, R. Cognitive remediation for treatment resistant depression: Effects on cognition and functioning and the role of online homework. Journal of Nervous and Mental Disorders, 2013, 201, 680-685.
Undersøgelse
2011: Increased employability of the unemployed aged 50+ through cognitive training?
Størrelse
87 forsøgspersoner
Ansvarlig
B. Godde, C. M. G. Noack, C. Windisch & C. Voelcker-Rehage
Status
Afsluttet
Undersøgelse
2010-2011: Cognitive Remediation Early Episode vs. Chronic Outpatients with Schizophrenia
Størrelse
30 forsøgspersoner
Sponsoreret af
NARSAD
Status
Afsluttet
Præsentation
Publikation
Bowie CR, McGurk SM, Mausbach BT, Patterson TL, Harvey PD. Combined cognitive remediation and functional skills training for schizophrenia: effects on cognition, functional competence, and real world behavior. American Journal of Psychiatry, 2012, 1-9
Undersøgelse
2009-2011: Neurocognitive Enhancement Therapy for Major Depressive Disorder
Størrelse
40 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Præsentation
Publikation
Pending
Undersøgelse
2009: Specificity and Generalizability of Cognitive Remediation and Functional Skills Training in Schizophrenia
Størrelse
83 forsøgspersoner
Sponsoreret af
NARSAD
Status
Afsluttet
Præsentation
Publikation
Pending
Undersøgelse
2008-2012: Cognitive rehabilitation for depressed patients
Størrelse
30 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
French National Science Research Center
Paris 6 University at La Pitié-Salpêtriére Hospital
Status
Afsluttet
Publikation
Pending
Undersøgelse
2008-2011: Cognitive remediation effectiveness for schizophrenic patients
Størrelse
280 forsøgspersoner multi-site
Ansvarlig
Nicolas Franck, Institute for Cognitive Science, Lyon, France
Sponsoreret af
Funded by PHRC (French Government Funding Program for Clinical Research)
Status
Afsluttet
Præsentation
Publikation
Franck, N. et al. (2013). Specific vs general cognitive remediation for schizophrenia: a multicentre randomised trial. Schizophrenia Research, 147(1), pp. 68-74. Click Here to Get an Electronic Copy
Undersøgelse
2008: Cognitive Training Improves Driving Skills
Størrelse
90 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
Subjects demonstrate an average of 14% improvement in key skills
Undersøgelse
2008: Benefits of Online Cognitive Training
Størrelse
217 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
Subjects demonstrate +8.5% average improvement
Publikation
Pending
Undersøgelse
2007: Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance
Størrelse
85 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
85 HAPPYneuron Users show +16% average improvement in 18 weeks
Undersøgelse
2006-2008: Rehabilitation software program for schizophrenia patients
Størrelse
28 forsøgspersoner
Forskningsinstitution
Lausanne Hospital, Switzerland
Sponsoreret af
CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois)
Status
Afsluttet
Publikation
Vianin, P., Deppen, P., Croisile, B., Tarpin-Bernard, F., Sarrasin-Bruchez, P., Dukes, R., Grillon, M. Exploratory Investigation of a Customized cognitive remediation program for individuals living with schizophrenia. The Journal of Cognitive Rehabilitation, NeuroScience Publishers, Volume 28. Fall 2010, pp 11-21, Click Here to Get an Electronic Copy
Undersøgelse
2006: Memory Stimulation. Which scientific benefits? Which exercises?
Størrelse
39 forsøgspersoner
Status
Afsluttet
Resultater
HAPPYneuron Users show +12% average improvement in 18 weeks
Undersøgelse
2003-2006: The Importance of Memory and Concentration Skills for Schoolchildren
Størrelse
130 forsøgspersoner school children ages 10 and 11, over a 3 year time frame
Forskningsinstitution
City of Elancourt, France ; Association Initiatives Terrain, France ; Lille University, France
Ansvarlig
Neukirch A., Fenouillet F., Hildebrandt R.
Status
Afsluttet
Resultater
Better CMS score and various effects on recognition tasks.
Publikation
Pending
Undersøgelse
2001-2002: Transferability of Cognitive Training to every-day activities (AKA King 64)
Størrelse
117 forsøgspersoner children, 10 years old
Forskningsinstitution
EMC laboratory (Université Lyon II - CNRS), France
Ansvarlig
Status
Afsluttet
Resultater
Average of 40%+ improvements in various cognitive skills performance.