Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Forarbejdningshastighed

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

I øvelserne, der indgår i dette modul, gælder det om at svare og reagere hurtigt. Det træner evnen til at fastholde koncentrationen om opgaven over tid.

To ting på samme tid

Opgaven

I denne øvelse laver man først en simpel visuel opgave, hvor det gælder om at reagere på en bestemt måde, når et givet symbol optræder. Herefter præsenteres en simpel lydopgave, hvor ord, man hører, skal sorteres i kategorier. Til sidst skal begge opgaver udføres samtidigt.

Hvad der trænes

På øvelsens højere niveauer stilles der meget store krav til fokusering og vedvarende opmærksomhed. Denne evne anvender man i hverdagen, når man fokuserer på og koncentrerer sig om tekst eller tale. Øvelsen træner endvidere delt opmærksomhed, da en af opgaverne kræver, at man deler opmærksomheden mellem to forskellige informationskilder. Endvidere skal man anvende impulshæmning samt evnen til at håndtere forstyrrelser.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal serier (for både simpel og dobbelt opgave, fra 4 til 10), visningstid, størrelsen på tabellen (fra 2 til 9 felter) og antallet af lydkategorier (fra 2 til 4).

Indviklede figurer

Opgaven

I denne opgave præsenteres indledningsvis nogle elementer, der er viklet ind i hinanden. Disse indviklede figurer skal sammenlignes med et udvalg af lignede eller afvigende figurer, som muligvis indgår i den indviklede figur. Det gælder om at udpege de elementer, som indgår i figuren med de elementer, der er viklet ind i hinanden. Det er lettere at udpege meningsfulde figurer (genstande og geometriske figurer), hvor det mere gælder om at fokusere på detaljer end på helhed. Opgaven bliver vanskeligere, når figurerne er mere abstrakte, og en sådan mere kompliceret opgave kræver betydelig koncentration.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuelle og rumlige færdigheder samt arbejdshukommelse. Man skal identificere karakteristika, der er særegne for et objekt og lagre denne vurdering i arbejdshukommelsen. Detaljerne skal transformeres til et hele ved mentalt at visualisere og fastholde dem. De enkelte komponenter i den komplekse figur skal mentalt adskilles. Opmærksomheden skal anvendes til at identificere detaljerne. Med øvelsen træner man visuel arbejdshukommelse, visuel korttidshukommelse, visuelt overblik samt grundliggende færdigheder i formgenkendelse.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af figurtype (figurative tegninger, geometriske figurer eller amøber), antal figurer (2 eller 3), måden de vises (samtidigt eller forskudt) og variation i anvendte temaer.

Rotation

Opgaven

I denne øvelse er målet at afgøre om tredimensionelle figurer som præsenteres fra forskellige vinkler faktisk er ens, eller om der er tale om forskellige geometriske figurer. Øvelsen er udformet så den træner den visuelle forestillingsevne, særligt evnen til mentalt at forestille sig, hvordan en genstand ser ud fra andre vinkler. En evne man har brug for, hvis man ser en genstand fra en usædvanlig vinkel.

Hvad der trænes

Mental rotation vedrører evnen til mentalt at rotere to- eller tredimensionelle objekter, og er en færdighed, man anvender dagligt. Med denne øvelse træner man de visuelle forestillingsevner og mere præcist evnen til mental rotation. For at kunne vurdere, hvorvidt objekterne er identiske eller ej, skal man både danne sig overblik over overflademønstrene og et mentalt billede af dem, ligesom man skal kunne sammenligne forskellige figurer. Opgaven stimulerer ikke blot mental rotation, men også visuel arbejdshukommelse og formgenkendelses-færdigheder.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal objekter (2 eller 3), deres kompleksitet, måden de vises (samtidigt eller forskudt) og tid til indlæring. I nogle tilfælde er det også muligt at gense objekterne.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.