© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Arbejdshukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner evnen til på samme tid at fastholde information og foretage bearbejdning af disse.

De hemmelige arkiver

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at indfange ordene før de falder til jorden og arkivere dem i den rigtige, hemmelige arkivskuffe. Hver skuffe indeholder en kategori. Når man ikke kender kategorierne på forhånd, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de rigtige arkivskuffer.

Hvad der trænes

Denne øvelse retter sig primært mod koncentration og eksekutive færdigheder. I øvelsen skal man bruge omtanke, organisere kategorier, håndtere sit tidsforbrug, fokusere sin opmærksomhed, evaluere, foregribe begivenheder og drage konsekvenser af sine fejl.

Parametre

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal skuffer (fra 2 til 6), og hvor mange af arkivmapperne der er hemmelige.

Forandring fryder

Opgaven

Der er to opgaver i denne øvelse. I første del skal serier bestående af 4 til 16 bogstaver eller ord sorteres alfabetisk. I den anden del skal man skifte frem og tilbage mellem sortering af to forskellige serier.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller krav til både koncentration, mental fleksibilitet og strategi samt visuel og rumlig opfattelsesevne. Endvidere trænes visuel og verbal arbejdshukommelse samt sproglige færdigheder, da både bogstaver og ord er en del af øvelsen. Med øvelsen udvikler man kognitiv fleksibilitet, f.eks. evnen til at engagere sig i en opgave for derefter at lave en anden opgave, og så vende tilbage til den første. Sådan en situation opstår, når man laver papirarbejde og pludseligt skal besvare et telefonopkald for derefter at vende tilbage til papirarbejdet.

Parametre

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.