Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Tænkning og problemløsning

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul er specifikt designet med henblik på at træne ræsonnement (logisk tænkning). Der indgår både sproglige og visuelle opgaver.

Stjernetydning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at udfylde en stjerneformet kryds og tværs med ord fra en liste bestående af 6 til 12 ord. Det betyder, at der kan være fra 0 til 6 forstyrrende ord på listen.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne strategisk tænkning og evnen til deduktiv tænkning. For at kunne bestemme, hvilke 6 ord man skal vælge fra listen, er det nødvendigt at forsøge sig frem med et antal logiske kombinationer. Sådanne eksekutive funktioner er essentielle i hverdagslivet: Når man skal lave en rejseplan, holde styr på forskellige aftaler, engagere sig i gruppearbejde eller evaluere en vens eller kollegas ideer. Den verbale arbejdshukommelse anvendes også, når man skal huske hvilke ordkombinationer, man allerede har forsøgt sig med.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal forstyrrende ord, hvilken slags hjælp man får (fra 1 bogstav til 2 ord vises eller ingen hjælp) og hvor lang tid der gives til at løse opgaven.

Basketball

Opgaven

Selvom det umiddelbart kan forekomme let, byder denne øvelse på forskellige grader af udfordringer. Der vises to rækker som hver består af tre basketballnet med farvede bolde i. Opgaven er nu at regne ud, hvor mange flytninger der skal til for at ændre den øverste række, så den bliver magen til den nederste.

Hvad der trænes

Dette er en problemløsningsøvelse. Træk skal mentalt planlægges, trækkene skal være styret af en strategi og et forkerte træk skal korrigeres. Problemløsningen skal understøtte af koncentration. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle forestillingsevne, da boldene ikke kan flyttes med computermusen. Alle handlinger skal mentalt visualiseres.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af hvor mange bolde, der er anvendt (fra 3 til 5) og det nødvendige antal træk.

Knæk koden

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at bryde koden og afsløre berømte citater, hvor bogstaverne er blevet udskiftet med andre bogstaver eller symboler. For at gøre opgaven lettere, er de enkelte bogstaver altid udskiftet med de samme symboler (eller bogstaver).

Hvad der trænes

Med denne dechifrerings-øvelse træner man koncentrationsfærdigheder, samt evnen til at regne ud, hvad meningen i en ikke-færdigskrevet tekst er. Denne mening kan man regne ud, fordi man kan sammensætte forskellige former for information og har et personligt kendskab til sit sprog (hvorledes ord staves, grammatikken og bogstavernes hyppighed). Dette er en stor hjælp, når man skal forstå eller lave et sammenhængende citat. Øvelsen stiller krav til kombination af forskellige kognitive færdigheder: koncentration, sproglige færdigheder, logik samt hypoteseudvikling og -testning.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af citatets længde, hvilken slags hjælp man får (alle konsonanter, alle vokaler, de 10 mest brugte bogstaver, et stikord, 3 eller 2 bogstaver fra citatet eller ingen hjælp), kodens art (bogstaver eller symboler), farvning af vokaler/konsonanter og svartid (5 eller 10 minutter).

Tårnene i Hanoi

Opgaven

I denne øvelse skal man flytte ringe mellem nogle søjler, så de kommer til at matche et forlæg. Der er nogle regler: Man kan kun flytte den øverste ring til en anden søjle, man må kun flytte en ring ad gangen, og man må aldrig anbringe en større ring oven på en mindre. Ind imellem vil en søjle være tom, i denne situation kan enhver ring flyttes til denne søjle.

Hvad der trænes

Forskning inden for neurovidenskab og psykologi har vist, at vores problemløsningsevne ikke kun baserer sig sproglige ræsonnementer, men også på rumlige færdigheder. Rumlige færdigheder anvendes bl.a. ved visualisering.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad.

Rødder

Opgaven

I denne øvelser er målet at komme i tanke om så mange navneord som muligt, der har samme rod (dvs. begynder med de samme to bogstaver). Med begyndelsesbogstaverne KL kan du f.eks. danne ordene KLAT, KLOV og KLAP, når ordene skal være på fire bogstaver. Hvor mange af de mulige ord kan du komme i tanke om?

Hvad der trænes

Denne øvelse stimulere adgangen til de ord, man har lagret i hukommelsen (vores ordforråd). I dagligdagen har vi brug for at vi på en flydende måde kan få adgang til ordene, så vi kan forstå det, vi hører, og sige det, vi gerne vil.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af, hvor mange forskellige rødder, man skal finde ord til (fra 1 til 8), andelen af mulige ord, der skal findes til hver enkelt rod (fra 25% til 100%), og mængden af tid til rådighed (fra ubegrænset tid og op til 60 sekunder per rod).

Antal unikke indstillinger

Der er mere end 192 mulige indstillinger af sværhedsgraden og en database med alle danske ord.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.