Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Visuel Indlæring og hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder fire øvelser, som er designet med henblik på at træne visuelle og rumlige kapaciteter. Det træner den visuelle forestillingsevne og evne til at foretage mental rotation i et 3-dimensionelt rum.

Våbenskjold

Opgaven

I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, som det består af. Dette træner visuel korttidshukommelse og evne til at genkalde visuelt materiale. Det gælder således om at være opmærksom på former, farver, mønstre og de forskellige typer af skjolde, ordinationer, hjelmtegn og våbenmærker. Efterfølgende skal våbenskjoldet med alle dets komponenter genskabes.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception og hukommelse, eftersom våbenskjoldets detaljer skal observeres og vurderes. For at kunne lave en præcis genkaldelse skal der dannes et mentalt billede af komponenterne og deres forbindelser. Endvidere er det et formål at forbedre visuel opmærksomhed og evnerne til mønstergenkendelse. Man sætter sin lid til den visuelle hukommelse, når man skal huske detaljer, man har set f.eks. steder i byen, varelogoer i butikken, eller når man skal genkalde sig, hvorledes et specifikt vejskilt ser ud. I modsætning hertil vedrører rumlig hukommelse genkaldelse af objekters relation til hinanden f.eks. tings placering på et kort eller forskellige forretningers placering i et indkøbscenter.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af mønstrenes kompleksitet (ensfarvet, simpelt eller komplekst), antallet af hjelmtegn (fra 0 til 3), tid til indlæring (fra 30 til 60 sekunder) og typen af distraktionsopgave (arrangering af tal eller ord).

Turen går til ...

Opgaven

Denne øvelse består af to dele. I første del gælder det om at huske navnene på berømte seværdigheder i en given by samt deres beliggenhed på et bykort. Man skal også være opmærksom på ruten. I anden del skal seværdighederne placeres på kortet og ruten skal rekonstrueres.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuel og rumlig opfattelsesevne, da øvelsen kræver, at man laver et mentalt billede af et mønster med forskellige informationer. Man træner endvidere både visuel og rumlig hukommelse, da det mentale billede, man laver, skal lagres og genkaldes. I hverdagen er gode visuelle og rumlige færdigheder nødvendige, når man skal orientere sig i sine omgivelser, genkalde sig sin rute gennem en gruppe af mennesker f.eks. til koncert, huske varetegn samt genkende en person i uvante omgivelser.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af, hvor mange stop der er i hver by (fra 3 til 7) og tid til indlæring (8 eller 10 sekunder per stop).

Hvor er tingene?

Opgaven

Denne klassiske hukommelsesopgave har nogle enkle regler, men kan være en stor udfordring, hvis man ikke har prøvet den i et stykke tid. Øvelsen går ud på at huske placeringen af adskillige billeder i et feltmønster for siden at genkalde dem og placere dem samme sted, som de blev set først.

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man den umiddelbare visuelle og verbale hukommelse. Denne form for hukommelse anvender for eksempel, når man skal finde rundt i storbyer eller huske placeringen af en genstand i rummet. Da man skal lave en association mellem to former for information, et billede og dets placering, træner man også rumlig hukommelse og perception. Man skal lave en strategi, der kan gøre indlæringen lettere. Man skal anvende sin opmærksomhed til at fokusere på den visuelle og rumlige information.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af type figur (genstande eller abstrakte figurer), antal figurer (fra 3 til 8) og tabellens størrelse.

Jeg husker dig!

Opgaven

Har du problemer med at huske personer, du har mødt? Og har du større problemer med at huske deres navne? Det kan give anledning til at man føler sig pinlig i sociale sammenhænge. I denne øvelse får du mulighed for at træne teknikker til at huske personer og deres navne. Ved at lægge mærke til særlige træk ved hver person (hudfarve, ansigtsform, hårfarve, køn, alder osv.) og danne associationer til informationer om personen (fornavn, efternavn, udseende og hjemby) bliver det det muligt at huske personerne bedre. Det får du brug for i øvelsens anden del, hvor du skal genkalde informationer om de personer, du er blevet præsenteret for i første del.

Hvad der trænes

Denne øvelse træner primært korttidshukommelsen. Vi får brug for vores korttidshukommelse, når vi møder en ny person, som præsenterer sig for os. Hvis vi gerne vil huske denne information i længere tid, f.eks. fordi vi forventer at møde den samme person igen på et senere tidspunkt, har vi brug for at lagre informationen i vores langtidshukommelse. Dette kræver en mere dybtgående bearbejdning af informationerne. I denne øvelse bliver man præsenteret for op til syv ansigter, som man skal huske (afhængigt af sværhedsgrad), og i hvert tilfælde får man også oplysninger om navn og hjemby. Al denne information kan vi ikke umiddelbart fastholde i vores korttidshukommelse, så vi bliver nødt til at anvende nogle teknikker, også kaldet mnemoteknikker, for at kæde de visuelle og verbale informationer sammen.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.