Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Sproglig indlæring og hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder øvelser, som træner den sproglige hukommelse. Samtidig trænes inddragelse af strategier ved indlæring (for eksempel at danne overkategorier), når man skal prøve at huske en ordliste.

Hukommelse som en elefant

Opgaven

Formålet med denne øvelse er at lagre information i hukommelsen over en periode fra få sekunder til nogle minutter og fastholde den. En liste med en række ord vises, og efterfølgende skal ordene udpeges i en sammenhæng, der også indeholder nye ord.

Hvad der trænes

I denne øvelse skal man træne episodisk hukommelse med verbalt materiale. Der er adskillige ord, der skal lagres og genkaldes. Øvelsen udvikler endvidere evnen til indlæringsstrategier (f.eks. ved at placere ord i kategorier), så man lettere husker en ordliste, det vil sige uden at skulle lære den udenad, hvilket også kræver meget anstrengelse.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal ord der skal huskes (fra 6 til 20), variationen i emner og tid til indlæring.

Restaurant

Opgaven

I denne øvelse skal man forestille sig, at man er tjener på en restaurant. Når man modtager serveringen, gælder det om at lave en sammenhæng mellem retter fra et menukort og de forskellige gæster. Efterfølgende gælder det om at genkalde sig bestillingerne og bringe dem til de rigtige gæster. Nogle af gæsternes placering kan have ændret sig, når man skal servere retterne.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man både verbal og visuel hukommelse. Hver persons bestilling skal indlæres, og deres plads ved bordet skal huskes, velvidende at denne plads kan ændre sig. Således træner man også evnerne til mental rotation af den scene, man har i bevidstheden. Tjenere har en enestående evne til at huske bestillinger og servere den for de rigtige kunder. Øvelsen træner også korttids verbal og visuel hukommelse samt visuel genkaldelse.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal gæster (fra 2 til 4), antal retter (fra 2 til 4), antal falske bestillinger og distraktionsopgave.

Ordet på bordet

Opgaven

Denne øvelse går ud på, at indlære hvordan en række ord er placeret i felterne i en tabel. Efterfølgende skal ordene genkendes og genkaldes samt placeres i de felter, som de blev set i først.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne umiddelbar verbal og visuel hukommelse, samt visuel og rumlig analyse. Rumlig perception anvendes også i øvelsen, da formålet er at lave en association mellem to former for information: et ord og ordets placering. For effektivt at klare øvelsen er det nødvendigt at lave en strategi, som kan gøre indlæringen lettere. For at kunne holde fokus på den visuelle og rumlige information stilles der endvidere krav til koncentration. Verbal hukommelse er en vigtig færdighed, som anvendes i mange forskellige sammenhænge: når man skal huske en samtale, lave kryds-og-tværs, når man skal skrive en huskeliste, en ordreseddel eller en historie. Den rumlige hukommelse anvendes, når man skal genkalde sig, hvor en bestemt butik ligger på gaden, hvor grøntsagerne er i forretningen og hvor man lagde nøglerne, da man kom hjem.

Sværhedsgrad

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antal ord (fra 3 til 8), måden de vises (samtidigt eller ikke) og tabellens størrelse.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.