Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Forarbejdningshastighed

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

I øvelserne, der indgår i dette modul, gælder det om at svare og reagere hurtigt. Det træner evnen til at fastholde koncentrationen om opgaven over tid.

Under pres

Opgaven

I denne øvelse vises tre forskellige stimuli (en rød cirkel, et sort kryds og et bogstav) en ad gangen forskellige steder på skærmen. Målet er så hurtigt som muligt at afgøre om den røde cirkel vises over eller under det sorte kryds.

Hvad der trænes

I øvelsen skal man fokusere på instruktionen og ikke lade sig distrahere af andre indtryk, hvilket indebærer, at man konstant skal være opmærksom på, hvad man foretager sig. Med øvelsen trænes den vedvarende opmærksomhed, da både årvågenhed og præstationsniveau skal fastholdes gennem længere tid. Ikke blot skal stimuli opfattes hurtigt, men hele skærmen skal skannes. Derfor trænes visuelle og rumlige færdigheder også. Visuelle og rumlige færdigheder anvendes til at opfange, fortolke og handle på ting, der sker i omgivelserne. Disse færdigheder anvendes ofte uden, at man er bevidst herom, og som konsekvens tager man som regel disse færdigheder for givet.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal stimuli (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 eller 50), hvor lang tid bogstaverne vises på skærmen (1500, 1000, 800, 600, 400 eller 200 millisekunder), hvor lang tid krydset vises på skærmen (1500, 1000, 800, 600, 400 eller 200 millisekunder), hvor lang tid cirklen vises på skærmen (1500, 1000, 800, 600, 400 eller 200 millisekunder), den tid der går mellem stimuli vises (0, 100, 200, 400, 800 eller 1500 millisekunder), afstanden mellem stimuli (meget let, let, medium, svær eller meget svær), og distraherende element (med eller uden).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 103.000 unikke gennemspilninger og signifikante data.

De hemmelige arkiver

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at indfange ordene før de falder til jorden og arkivere dem i den rigtige, hemmelige arkivskuffe. Hver skuffe indeholder en kategori. Når man ikke kender kategorierne på forhånd, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de rigtige arkivskuffer.

Hvad der trænes

Denne øvelse retter sig primært mod koncentration og eksekutive færdigheder. I øvelsen skal man bruge omtanke, organisere kategorier, håndtere sit tidsforbrug, fokusere sin opmærksomhed, evaluere, foregribe begivenheder og drage konsekvenser af sine fejl.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal arkivmapper (2, 3, 4, 5 eller 6), typen af arkivmappe (synlig eller skjult kategori) og den hastighed ordene bevæger sig med (ingen, meget langsomt, langsomt, normalt, hurtigt eller meget hurtigt).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 150 unikke gennemspilninger og signifikante data.

To ting på samme tid

Opgaven

I denne øvelse laver man først en simpel visuel opgave, hvor det gælder om at reagere på en bestemt måde, når et givet symbol optræder. Herefter præsenteres en simpel lydopgave, hvor ord, man hører, skal sorteres i kategorier. Til sidst skal begge opgaver udføres samtidigt.

Hvad der trænes

På øvelsens højere niveauer stilles der meget store krav til fokusering og vedvarende opmærksomhed. Denne evne anvender man i hverdagen, når man fokuserer på og koncentrerer sig om tekst eller tale. Øvelsen træner endvidere delt opmærksomhed, da en af opgaverne kræver, at man deler opmærksomheden mellem to forskellige informationskilder. Endvidere skal man anvende impulshæmning samt evnen til at håndtere forstyrrelser.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal serier (fra 4 til 30 i både enkelt og dobbelt opgave), visningstid (fra 200 ms til ubegrænset), størrelse af tabel (fra 2 til 16 felter) og antal lydkategorier (fra 2 til 5).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 13.600 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Mariehønen Evigglad

Opgaven

"Mariehønen Evigglad" er titlen på en gammel børnesang. I denne øvelse skal man prøve at fange mariehønsene, når de dukker op på skærmen ved at klikke på dem. Udfordringen er at øvelsen bliver gradvist sværere og sværere: Jo flere mariehøns du fanger, jo mindre og hurtigere bliver de. Du skal fokusere på opgaven og undgå at lade dig aflede og distrahere undervejs.

Hvad der trænes

Vi modtager enorme mængder af information fra den verden, som omgiver os, og også for meget til at hjernen kan bearbejde det hele på samme tid. Imidlertid er det kun en lille del af den information, vi modtager, som er relevant for os. Ideelt set bør vi bruge størsteparten af vores mentale ressourcer og tid på at bearbejde de vigtige informationer og mindre tid og energi på de uvigtige informationer. Denne udvælgelse og bearbejdning af de vigtige informationer er hvad vi forstå ved opmærksomhed.

Denne øvelse kræver koncentration og rumlige færdigheder. To hjerneområder er sælig vigtige i forhold til opmærksomhed. Det første område er den bagerste dele af det, der kaldes isselappen (parietallappen), som er central for styringen af visuel opmærksomhed fra et område til det næste. Det andet område er den højre pandelap (frontallap), som er vigtig for at fastholde opmærksomhed.

Funktion i dagligdagen

Én definition af opmærksomhed er at det er evnen til at fokusere selektivt på et aspekt af omgivelser, mens andre aspekter ignoreres. Ofte har vi behov for mentalt at "holde flere bolde i luften". Vi bruger vores opmærksomhed, når vi kører bil eller cykel og holder øje med andre trafikanter, samtidig med at vi måske leder efter en adresse eller et sted, hvor vi skal dreje. Andre gange forsøger vi at samle opmærksomheden mod nyhedsudsendelsen på TV, mens der er uro i baggrunden, eller vi forsøger at føre en samtale til en fest, hvor der er mange andre, der taler i baggrunden. Eksemplerne er talrige, for evnen til at fokusere og rette opmærksomheden på et enkelt udsnit af vores omgivelser, er helt central for vores evne til at fungere i dagligdagen.

Sværhedsgrad

Der er på forhånd indstillet 9 niveauer, som sikre at øvelsens sværhedsgrad er lav til at begynde med og  så øges jævnt.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.