Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Visuel hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

De øvelser, som er indeholdt i dette modul, træner den visuelle hukommelse ved at anvende abstrakte figurer og elementer fra forskellige tegnsystemer. Samtidig trænes evnen til at fokusere på visuelle detaljer.

Former og farver

Opgaven

I denne øvelse skal adskillige figurer med varierende former og farver indlæres og efterfølgende udpeges blandt figurer, der ligner.

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man flere forskellige aspekter ved koncentration: fokusering på detaljer, diskrimination og differentiering af former. Man skal endvidere anvende og træne visuel korttidshukommelse. Den visuelle korttidshukommelse gør det muligt at lagre indtryk af objekters form og placering. For at kunne diskriminere mellem forskellige figurer samt udvikle hukommelsesstrategier skal man lære at holde øje med detaljer.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: figurtype (farver, former eller farver og form), tid til indlæring (ubegrænset, 10, 8, 6, 5, 4, 3 eller 2 sekunder), tid til genkaldelse (ubegrænset, 10, 8, 6, 5, 4, 3, eller 2 sekunder), antal figurer (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10), samt rækkefølgen ved genkaldelse (samme som ved indlæring eller tilfældig).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 3.400 unikkegennemspilninger og signifikante data.

Rigtigt sted, rigtigt tidspunkt

Opgaven

I denne øvelse skal man iagttage en række tegn. Derefter skal man på en ny liste udpege de tegn, som ikke var med på den første liste. De to lister kan enten være på samme skærmbillede (direkte sammenligning) eller på hver sin skærm.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception, da opgaven går ud på at adskille visuelle former og forskelle, såvel som ligheder mellem forskellige karakterer. Desuden trænes visuel hukommelse. Hukommelse har man konstant behov for f.eks. når man skal huske en pinkode, et telefonnummer, en filmtitel, en aftale, en historisk begivenhed eller finde sine nøgler. Endvidere træner denne øvelse koncentrationsfærdigheder, da opmærksomheden skal anvendes for at undgå forvirring og udeladelser.

Sværhedsgrad

Der er mulighed for en høj grad af kontrol. Følgende parametre kan indstilles: type af øvelse (direkte sammenligning eller indlæring), antal sekvenser af tegn (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller10), antal tegn (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10) og typen af tegn (ægyptiske, thai, runer, maya, japaneske eller indiske), tid til indlæring af hver figur (ubegrænset , 10, 9, 8, 7, 6, 5 eller 4 sekunder) og tid til genkaldelse af hver figur (ubegrænset , 10, 9, 8, 7, 6, 5 eller 4 sekunder).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 65.000 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Våbenskjold

Opgaven

I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, som det består af. Dette træner visuel korttidshukommelse og evne til at genkalde visuelt materiale. Det gælder således om at være opmærksom på former, farver, mønstre og de forskellige typer af skjolde, ordinationer, hjelmtegn og våbenmærker. Efterfølgende skal våbenskjoldet med alle dets komponenter genskabes.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception og hukommelse, eftersom våbenskjoldets detaljer skal observeres og vurderes. For at kunne lave en præcis genkaldelse skal der dannes et mentalt billede af komponenterne og deres forbindelser. Endvidere er det et formål at forbedre visuel opmærksomhed og evnerne til mønstergenkendelse. Man sætter sin lid til den visuelle hukommelse, når man skal huske detaljer, man har set f.eks. steder i byen, varelogoer i butikken, eller når man skal genkalde sig, hvorledes et specifikt vejskilt ser ud. I modsætning hertil vedrører rumlig hukommelse genkaldelse af objekters relation til hinanden f.eks. tings placering på et kort eller forskellige forretningers placering i et indkøbscenter.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal våbenskjold (1, 2, 3, 4 eller 5), sværhedsgrad (let, medium eller svær), figure (ingen hjelmtegn, 1 simpelt hjelmtegnt, 1 hjelmtegn, 2 hjelmtegn, 3 hjelmtegn) tid til indlæring (ubegrænset , 120, 90, 60, 50, 40 eller 30 sekunder), svartid (ubegrænset , 120, 90, 60, 50, 40 eller 30 sekunder) og typen af distraktionsopgave (ingen distraktionsopgave, arranger tal eller arranger ord).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 11.000 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Jeg husker dig!

Opgaven

Har du problemer med at huske personer, du har mødt? Og har du større problemer med at huske deres navne? Det kan give anledning til at man føler sig pinlig i sociale sammenhænge. I denne øvelse får du mulighed for at træne teknikker til at huske personer og deres navne. Ved at lægge mærke til særlige træk ved hver person (hudfarve, ansigtsform, hårfarve, køn, alder osv.) og danne associationer til informationer om personen (fornavn, efternavn, udseende og hjemby) bliver det det muligt at huske personerne bedre. Det får du brug for i øvelsens anden del, hvor du skal genkalde informationer om de personer, du er blevet præsenteret for i første del.

Hvad der trænes

Denne øvelse træner primært korttidshukommelsen. Vi får brug for vores korttidshukommelse, når vi møder en ny person, som præsenterer sig for os. Hvis vi gerne vil huske denne information i længere tid, f.eks. fordi vi forventer at møde den samme person igen på et senere tidspunkt, har vi brug for at lagre informationen i vores langtidshukommelse. Dette kræver en mere dybtgående bearbejdning af informationerne. I denne øvelse bliver man præsenteret for op til syv ansigter, som man skal huske (afhængigt af sværhedsgrad), og i hvert tilfælde får man også oplysninger om navn og hjemby. Al denne information kan vi ikke umiddelbart fastholde i vores korttidshukommelse, så vi bliver nødt til at anvende nogle teknikker, også kaldet mnemoteknikker, for at kæde de visuelle og verbale informationer sammen.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles:  antal serier (fra 1 til 3), antal ansigter der skal huskes (fra 2 til 7), antal distraherende ansigter (fra 0 til 3), variation i udseende (meget stor, stor, medium eller lille), information der skal huskes (for- og efternavn eller for- og efternavn samt hjemby), opgavetype (find ansigt ud fra information eller husk information ud fra ansigt), indlæringstid (ubegrænset, 10, 8, 6 eller 4 sekunder pr ansigt) og svartid (ubegrænset, 30, 20 eller 10 sekunder pr ansigt).

Antal unikke instillinger

Der er 23900 unikke indstillinger af denne øvelse.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.