Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Sproglig hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder øvelser, som træner den sproglige hukommelse. Samtidig trænes inddragelse af strategier ved indlæring (for eksempel at danne overkategorier), når man skal prøve at huske en ordliste.

Hukommelse som en elefant

Opgaven

Formålet med denne øvelse er at lagre information i hukommelsen over en periode fra få sekunder til nogle minutter og fastholde den. En liste med en række ord vises, og efterfølgende skal ordene udpeges i en sammenhæng, der også indeholder nye ord.

Hvad der trænes

I denne øvelse skal man træne episodisk hukommelse med verbalt materiale. Der er adskillige ord, der skal lagres og genkaldes. Øvelsen udvikler endvidere evnen til indlæringsstrategier (f.eks. ved at placere ord i kategorier), så man lettere husker en ordliste, det vil sige uden at skulle lære den udenad, hvilket også kræver meget anstrengelse.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal ord der skal huskes (6, 9, 12, 15, 20 eller 25), variation i temaer (lille, mellem eller stor), tid til indlæring (ubegrænset , 120, 90, 75, 60 eller 40 sekunder) og tid til genkaldelse (ubegrænset , 90, 75, 60, 40, eller 20 sekunder).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 640 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Ordet på bordet

Opgaven

Denne øvelse går ud på, at indlære hvordan en række ord er placeret i felterne i en tabel. Efterfølgende skal ordene genkendes og genkaldes samt placeres i de felter, som de blev set i først.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne umiddelbar verbal og visuel hukommelse, samt visuel og rumlig analyse. Rumlig perception anvendes også i øvelsen, da formålet er at lave en association mellem to former for information: et ord og ordets placering. For effektivt at klare øvelsen er det nødvendigt at lave en strategi, som kan gøre indlæringen lettere. For at kunne holde fokus på den visuelle og rumlige information stilles der endvidere krav til koncentration. Verbal hukommelse er en vigtig færdighed, som anvendes i mange forskellige sammenhænge: når man skal huske en samtale, lave kryds-og-tværs, når man skal skrive en huskeliste, en ordreseddel eller en historie. Den rumlige hukommelse anvendes, når man skal genkalde sig, hvor en bestemt butik ligger på gaden, hvor grøntsagerne er i forretningen og hvor man lagde nøglerne, da man kom hjem.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: type af ordliste (ord der tilhører samme kategori eller ord uden forbindelse), antal ord (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10), størrelse af tabellen (2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5 eller 5x5), måden ordene vises (en efter en, samtidigt eller en ad gangen), tid til indlæring af hvert ord (ubegrænset , 6 eller 4 sekunder) og type af hjælp (kvadrat og ord, kvadrat valgt, ord valgt eller ingen valgt). Svartiden er ubegrænset .

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 3,700 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.