Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Hukommelse for sted

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner evnen til at huske placeringen af forskellige elementer ved at inddrage specifikke strategier som gruppering eller kodning af mønstre.

Organisering

Opgaven

I denne øvelse præsenteres et feltmønster, som indeholder adskillige geometriske figurer (cirkler og/eller kvadrater). Det gælder om at huske deres position og efterfølgende genkalde den. Som i alle opgaver, hvor det er nødvendigt at indlære en stor mængde information, er det afgørende nødvendigt at kunne sammenfatte informationen i adskilte kategorier og logiske undergrupper.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuel korttidshukommelse. Øvelsen udvikler endvidere færdighederne til mønster-sammenligning. Et andet formål er at understøtte evnen til at anvende hukommelses-strategier som alternativ til udenadslære. På grund af den store mængde information, der skal indlæres, er det hensigtsmæssigt at indlære elementerne i undergrupper.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: feltmønster størrelse (3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, or 8x8), antal elementer (5, 7, 10, 12, 15, 18 eller 20), antal former (1, 2 eller 3), antal farver (1, 2 eller 3), tid til indlæring (ubegrænset , 90, 60, 45 eller 30 sekunder), antal forsøg (1, 2 eller 3) og tilstedeværelse af distraktionsopgave (ja eller nej). Der vises kun et feltmønster i hver serie.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 9,400 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Hvor er tingene?

Opgaven

Denne klassiske hukommelsesopgave har nogle enkle regler, men kan være en stor udfordring, hvis man ikke har prøvet den i et stykke tid. Øvelsen går ud på at huske placeringen af adskillige billeder i et feltmønster for siden at genkalde dem og placere dem samme sted, som de blev set først.

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man den umiddelbare visuelle og verbale hukommelse. Denne form for hukommelse anvender for eksempel, når man skal finde rundt i storbyer eller huske placeringen af en genstand i rummet. Da man skal lave en association mellem to former for information, et billede og dets placering, træner man også rumlig hukommelse og perception. Man skal lave en strategi, der kan gøre indlæringen lettere. Man skal anvende sin opmærksomhed til at fokusere på den visuelle og rumlige information.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: figuretype (genstande eller abstrakte figurer), antal figurer (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10), feltmønstrets størrelse (2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6 eller 4x7), metode til indlæring af figur (en efter en, samtidigt eller en ad gangen), tid til indlæring af hver figur (ubegrænset , 10, 8, 6, 5 eller 4 sekunder) og type af hjælp (felter og genstande, felter valgt, genstande valgt eller ingen valgt). Antallet af feltmønstre er begrænset til 1 i hver opgave. Svartiden er ubegrænset .

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 10.200 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Find vej

Opgaven

I denne øvelse skal man genskabe en rute, som man først har fået vist. Ruten forbinder nogle sten, som lyser op i tilfældig rækkefølge. Man skal prøve at huske denne rækkefølge og efterfølgende genskabe ruten, enten i samme eller modsat rækkefølge. Opgaven med at huske ruten er lettere, når stenene er forbundet med en streg, som viser ruten.

Hvad der trænes

I dagligdagen anvender vi konstant den visuelle arbejdshukommelse. Det kan for eksempel være, når vi skal finde en genvej eller en ny rute mellem kendte steder, når vi skal gå igennem huset i et forsøg på at huske, hvor vi lagde nøglerne, eller når vi på parkeringspladsen prøver at finde ud af, hvor vi parkerede bilen. Taxichauffører i storbyer er gode eksempler på mennesker, som har god rumlige færdigheder og er gode til at finde vej. De skal lære en masse steder at kende og vide, hvordan man hurtigst og lettest kommer fra det ene sted til det andet. Det område i hjernen, som er mest aktivt, når vi skal finde vej, hedder Hippocampus. Hippocampus er placeret i den inderste del af tindingelapperne. Det udgør en vigtig del af det limbiske system og spiller en vigtig rolle i forbindelse med vores langtidshukommelse og rumlige orienteringsevne, særligt når vi skal lagre og bearbejde rumlige informationer. Hvis ikke vores hippocampus fungerer optimalt, har vi svært ved at huske, hvor vi har været, og hvor vi er på vej hen. I denne øvelse trænes den visuelle arbejdshukommelse og korttidshukommelsen.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af opgavetypen (fast niveau eller gradvist stigende), antallet af  serier (1, 2, 4, 6, 8 eller 10), antallet af stimuli (fra 2 til 12), antallet af sten (fra 2 til 12), rækkefølgen ruten skal genskabes i (samme eller modsat) og om der er hjælp (i form af at ruten vises) eller ikke.

Antallet af unikke indstillinger

De forskellige variable giver tilsammen mere end 2100 unikke indstillingsmuligheder.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.