Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Visuel opmærksomhed

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder øvelser der træner visuel opmærksomhed. For at løse opgaverne skal man afsøge det visuelle felt, holde fokus på at finde afvigelser og fastholde relevante informationer.

Gamle skrifttegn

Opgaven

I denne opgave skal der nøje fokuseres på to sæt af skrifttegn. Opgaven er at udpege de skrifttegn i det andet sæt, der afviger fra skrifttegnene i det første sæt.

Hvad der trænes

Øvelsen stimulerer primært visuel opmærksomhed og koncentrationsfærdigheder. Visuelle detaljer skal skannes og identificeres, og opmærksomheden skal fastholdes gennem længere tid, mens man ser efter forskelle. Disse færdigheder anvender man, når man præsenteres for nye tegn eller symboler, f.eks. når man for første gang skal navigere efter trafikskilte, eller når man skal lære et nyt sprog med et unikt alfabet

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal sekvenser af tegn (3, 6, 9, 12 eller 15), antal tegn (4, 5, 6, 7 eller 8), type af alfabet (ægyptisk, thai, runer, Maya, japansk eller indisk), type af præsentation (2 rækker, 2 tidsforskudte rækker, rækker og kolonner eller alle 3 typer) og svartid (ubegrænset , 60, 30, 20 eller 10 sekunder).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 3.000 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Overvågning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om, at finde et bestemt symbol i et feltmønster fyldt med forskellige, komplicerede tegn, eller man skal finde et bogstav eller symbol, som afviger fra de andre symboler i feltmønsteret.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man vedvarende opmærksomhed og koncentration. Opmærksomhed er kernen i al fokusering og i denne øvelse er det nødvendigt at fokusere på bestemte facetter og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. På et hvilket som helst tidspunkt, hvor et individ er opmærksom på noget og ignorer noget andet, samles der data i hjernen. Disse data er særdeles værdifulde i hverdagen, forudsat de er samlet og analyseret på en hensigtsmæssig måde. Endvidere træner man visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: type af hjælp (med hjælp, med forstyrrende element, multi-symboler, eller et umage tegn eller ej), størrelse af feltmønster (2x2, 4x4, 4x6, 4x8, 6x8, 8x8, 8x10, 8x12, 8x14 eller 8x16), antal sekvenser (2, 4, 5 eller 10), typer af tegn (bogstaver og tal eller symboler) og svartid (ubegrænset , 120, 60, 30, 20, eller 10 sekunder).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1.900 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Hvad kom før?

Opgaven

I denne øvelse får du vist en række bogstaver, tal, farver eller symboler. Du skal prøve at holde styr på rækkefølgen svare på om det du ser, er mage til du så 1, 2, 3 eller flere skridt tilbage. Du bliver selvfølgelig instrueret i, hvor mange skridt tilbage, du skal huske.

Lad os f.eks. sige, at du får at vide, at du skal huske, hvad du så 2 skridt tilbage og du bliver præsenteret for talrækken "9 - 5 - 6 - 52". Du skal ikke svare noget efter de første to tal, "9" og "5", men når du bliver præsenteret for det tredje tal "6", skal du svare "Nej", fordi det ikke er mage til det, du så to skridt tidligere. Næste tal i rækkefølgen er "5", og denne gang skal du svare "Ja", fordi det er mage til det tal, som du så to skridt tidligere i rækken. Efter de næste to tal skal du svare "Nej", men efter det sidste ("2"), skal du igen svare ja, fordi det er mage til det, som står to skridt tilbage i rækken.

Hvad der trænes

Hvis du skal løse denne opgave, er det nødvendigt, at du hele tiden opdaterer indholdet i din arbejdshukommelse. Jo flere skridt tilbage du skal huske, jo længere en række af informationer skal du holde i hovedet og hele tiden opdatere.

Sværhedsgrad

Øvelsesn sværhedsgrad afhænger af, hvilken type af information, du skal holde i hovedet (bogstaver, tal, farver eller symboler), hvor mange skridt tilbage du skal huske (0, 1, 2, 3, 4 eller 5), hvor lang tid du har til at se på hver enhed (1 til 10 sekunder), hvor hurtigt du skal svare (2 til 10 sekunder), hvor længe du skal holde koncentrationen (10, 15, 20, 30, 40 eller 60 enheder), og om du får hjælp i form af at tidligere elementer i rækken viser.

Disse parametre er blevet forprogrammeret til 9 niveauer for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad.

Antal unikke indstillinger

Der er mere end 60.000 mulige kombinationer af indstillinger.

På dybt vand

Opgaven

Er du hurtig og præcis i din visuelle afsøgning? I denne opgave skal du så hurtigt som muligt afgøre, om den fisk, som svømmer forbi dig, svarer til den du leder efter og har fået vist på forhånd.

Hvad der trænes

Når man skal afsøge omgivelserne for at lede efter et visuelt mål, starter man med en meget hurtig identifikation af omridset. I naturen er dette en vigtig proces, fordi det hjælper med til hurtigt at afgøre om det, man ser, er farligt eller ej. Vi mennesker bruger samme funktioner i sammenhænge, hvor vi f.eks. leder efter en bestemt person i mængden, eller når en person på en fabrik skal finde emner i produktionen, som har fejl. Det kræver en høj grad af opmærksomhed og visuel nøjagtighed.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: Opgavetype (et enkelt mål eller flere forskellige), antal fisk (10, 14, 20, 25 eller 30), fiskenes hastighed (meget langsom, langsom, medium, hurtigt eller meget hurtigt), og størrelse af fisk (stor, medium eller lille).

Antal unikke instillinger

Der er mere end 600 unikke indstillinger af denne øvelse.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.