Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Hjerneskadeprogrammet: Bearbejdning af lyd

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Øvelserne i dette modul træner den auditive arbejdshukommelse.

Fuglesang

Opgaven

I denne opgave skal man prøve at huske hvilket navn og hvilket sang, der hører til forskellige fuglearter. Opgaven kræver, at man er opmærksom på de karakteristiske træk (fjerenes farve, næbbets størrelse, toneområde, melodi osv.), da det gør indlæringen lettere.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man umiddelbar verbal og visuel hukommelse samt visuel genkaldelse. Øvelsen kræver, at man udvikler teknikker, hvormed man effektivt både kan adskille og indlære mange emner, der næsten er identiske.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal serier (fra 1 til 5), antal sangfugle (fra 2 til 6), tid til indlæring per fugl (fra 10 sekunder til ubegrænset ) og tid til genkaldelse (fra 20 sekunder til ubegrænset).

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1.100 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Lydprøve

Opgaven

I denne øvelse høres et antal lyde. Opgaven er at skelne dem fra hinanden ud fra tonehøjde, længde og lydstyrke

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man opmærksomhed og auditiv arbejdshukommelse. Det er også nødvendigt at genkende og diskriminere mellem forskellige lyde, endvidere træner man vedvarende opmærksomhed.

Sværhedsgrad

Følgende parametre kan indstilles: antal serier (fra 1 til 10), sværhedsgrad (kriterium kendes før indlæring eller ikke) antal kriterier (fra 1 til 3 - højest/lavest lydstyrke, højest/lavest tone, længst/kortest), antal lyde (fra 2 til 4), antal gennemlytninger (fra 1 til 5), valg af instrument (manuelt eller tilfældigt). I en yderligere variant kan man indstille om klienten skal gøres bekendt med kriteriet før indlæring.

Antal unikke indstillinger

De mange indstillinger giver mulighed for mere end 1.800 unikke gennemspilninger og signifikante data.

Telefonsvarer

Opgaven

Har du aflyttet din telefonsvarer i dag? I denne øvelse skal du aflytte beskeder på telefonsvareren, som varierer i længde og kompleksitet. Beskederne omhandler afvekslende emner, og de informationer, du skal huske, kan derfor være meget forskellige. Efter at have aflyttet beskederne, bliver du bedt om at besvare spørgsmål med relation til beskederne.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller krav til din korttidshukommelse / opmærksomhedsspændvidde. Du anvender typisk din korttidshukommelse, når du indgår i en samtale eller når du skal huske et nyt telefonnummer længe nok til, at du kan indtaste det på din telefon. Vores spændvidde for det vi hører, er begrænset (omkring 7 enheder plus/minus 2), men en gang imellem har vi jo brug for at huske mere end det, vi umiddelbart kan fastholde. I disse tilfælde har vi brug for teknikker, som kan sikre at vi fastholder de nødvendige informationer. Det kan være at danne billeder eller associationer. Øvelsen giver dig mulighed for at træne sådanne teknikker.

Sværhedsgrad

9 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.