© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Seniorprogrammet: Sprog

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner forskellige sproglige færdigheder, for eksempel forståelse, ordforråd og evnen til at operere flydende med ord og begreber.

Ordkløveri

Opgaven

Øvelsens formål er at danne så mange ord som muligt ved at kombinere en masse ordfragmenter. For at gøre opgaven lettere er alle ordene hentet fra samme kategori.

Hvad der trænes

Ved at anvende evnen til at foregribe og adskille ord, som tilhører samme leksikale tema, træner man ordkendskab samt ordgenkaldelse. Hvert ordfragment kan ses som et fonetisk cue, der faciliterer ordgenkaldelse. Øvelsen kan være særlig hjælpsom for mennesker, der har svært ved at finde ord. Med øvelsen træner man både ordmobilisering, stavefærdigheder , visuel skanning og korttidshukommelse.

Parametre

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.