Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Seniorprogrammet: Sprog

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner forskellige sproglige færdigheder, for eksempel forståelse, ordforråd og evnen til at operere flydende med ord og begreber.

Ordkløveri

Opgaven

Øvelsens formål er at danne så mange ord som muligt ved at kombinere en masse ordfragmenter. For at gøre opgaven lettere er alle ordene hentet fra samme kategori.

Hvad der trænes

Ved at anvende evnen til at foregribe og adskille ord, som tilhører samme leksikale tema, træner man ordkendskab samt ordgenkaldelse. Hvert ordfragment kan ses som et fonetisk cue, der faciliterer ordgenkaldelse. Øvelsen kan være særlig hjælpsom for mennesker, der har svært ved at finde ord. Med øvelsen træner man både ordmobilisering, stavefærdigheder , visuel skanning og korttidshukommelse.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Broderi

Opgaven

I denne opgave handler det om at finde et ord der skjuler sig i en tabel fyldt med bogstaver. Ordenes længde varierer mellem fem og ni bogstaver. Det hjælper selvfølgelig lidt, hvis man på forhånd får et stikord, så man ved hvilken kategori, ordet hører til.

Hvad der trænes

I denne øvelse trænes samarbejdet mellem flere forskellige området i begge halvdele af hjernen. Meget forenklet kan man sige, at vi, når vi bearbejder sproglig information, primært anvender områder i venstre hjernehalvdel, mens vi, når vi bearbejder visuel information, anvender områder i højre hjernehalvdel. Her skal du lede efter noget visuelt, nemlig bogstaver som tilsammen danner et mønster i form af et ord. Ud fra stikord og bogstaver kan du afprøve forskellige teorier om, hvilket ord, der kan dannes ud fra bogstaverne. Når du gør dette, trækker du på din sproglige langtidshukommelse.

Du bruger samme kognitive funktioner i dagligdagen, når du leder efter information, f.eks. i en butik eller i en tabel eller et skema. Når man løser krydsord trækker man på samme funktioner.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Rødder

Opgaven

I denne øvelser er målet at komme i tanke om så mange navneord som muligt, der har samme rod (dvs. begynder med de samme to bogstaver). Med begyndelsesbogstaverne KL kan du f.eks. danne ordene KLAT, KLOV og KLAP, når ordene skal være på fire bogstaver. Hvor mange af de mulige ord kan du komme i tanke om?

Hvad der trænes

Denne øvelse stimulere adgangen til de ord, man har lagret i hukommelsen (vores ordforråd). I dagligdagen har vi brug for at vi på en flydende måde kan få adgang til ordene, så vi kan forstå det, vi hører, og sige det, vi gerne vil.

Sværhedsgrad

Øvelsens sværhedsgrad afhænger af, hvor mange forskellige rødder, man skal finde ord til (fra 1 til 8), andelen af mulige ord, der skal findes til hver enkelt rod (fra 25% til 100%), og mængden af tid til rådighed (fra ubegrænset tid og op til 60 sekunder per rod).

Antal unikke indstillinger

Der er mere end 192 mulige indstillinger af sværhedsgraden og en database med alle danske ord.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.