Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Seniorprogrammet: Opmærksomhed

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner opmærksomhed og arbejdshukommelse.

Gamle skrifttegn

Opgaven

I denne opgave skal der nøje fokuseres på to sæt af skrifttegn. Opgaven er at udpege de skrifttegn i det andet sæt, der afviger fra skrifttegnene i det første sæt.

Hvad der trænes

Øvelsen stimulerer primært visuel opmærksomhed og koncentrationsfærdigheder. Visuelle detaljer skal skannes og identificeres, og opmærksomheden skal fastholdes gennem længere tid, mens man ser efter forskelle. Disse færdigheder anvender man, når man præsenteres for nye tegn eller symboler, f.eks. når man for første gang skal navigere efter trafikskilte, eller når man skal lære et nyt sprog med et unikt alfabet

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Overvågning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om, at finde et bestemt symbol i et feltmønster fyldt med forskellige, komplicerede tegn, eller man skal finde et bogstav eller symbol, som afviger fra de andre symboler i feltmønsteret.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man vedvarende opmærksomhed og koncentration. Opmærksomhed er kernen i al fokusering og i denne øvelse er det nødvendigt at fokusere på bestemte facetter og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. På et hvilket som helst tidspunkt, hvor et individ er opmærksom på noget og ignorer noget andet, samles der data i hjernen. Disse data er særdeles værdifulde i hverdagen, forudsat de er samlet og analyseret på en hensigtsmæssig måde. Endvidere træner man visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

De hemmelige arkiver

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at indfange ordene før de falder til jorden og arkivere dem i den rigtige, hemmelige arkivskuffe. Hver skuffe indeholder en kategori. Når man ikke kender kategorierne på forhånd, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de rigtige arkivskuffer.

Hvad der trænes

Denne øvelse retter sig primært mod koncentration og eksekutive færdigheder. I øvelsen skal man bruge omtanke, organisere kategorier, håndtere sit tidsforbrug, fokusere sin opmærksomhed, evaluere, foregribe begivenheder og drage konsekvenser af sine fejl.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Under pres

Opgaven

I denne øvelse vises tre forskellige stimuli (en rød cirkel, et sort kryds og et bogstav) en ad gangen forskellige steder på skærmen. Målet er så hurtigt som muligt at afgøre om den røde cirkel vises over eller under det sorte kryds.

Hvad der trænes

I øvelsen skal man fokusere på instruktionen og ikke lade sig distrahere af andre indtryk, hvilket indebærer, at man konstant skal være opmærksom på, hvad man foretager sig. Med øvelsen trænes den vedvarende opmærksomhed, da både årvågenhed og præstationsniveau skal fastholdes gennem længere tid. Ikke blot skal stimuli opfattes hurtigt, men hele skærmen skal skannes. Derfor trænes visuelle og rumlige færdigheder også. Visuelle og rumlige færdigheder anvendes til at opfange, fortolke og handle på ting, der sker i omgivelserne. Disse færdigheder anvendes ofte uden, at man er bevidst herom, og som konsekvens tager man som regel disse færdigheder for givet.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Vær opmærksom!

Opgaven

I denne opgave handler det om at være opmærksom og huske den serie af tal og/eller bogstaver, der vises eller læses op, for derefter at gengive dem. Opgavens sværhedsgrad afhænger om, tal/bogstaver skal gengives i samme rækkefølge, som man har hørt dem, eller om de først skal ordnes på en eller anden måde, f.eks. i omvendt rækkefølge eller i alfabetisk og numerisk rækkefølge.

Hvad der trænes

I denne øvelse trænes opmærksomhedsspændvidde og arbejdshukommelse. Flere forskellige områder af hjernen bidrager, når vi skal fokusere vores opmærksomhed på information, vi modtager. Særligt områder i pandelapperne og isselapperne er aktive. I dagligdagen anvender vi vores arbejdshukommelse (også nogle gange omtalt som korttidshukommelsen) hele tiden, når vi aflæser et telefonnummer og skal huske det, indtil vi har trykket det ind på telefonen, når vi skal indtaste en midlertidig kode, når vi skal logge på en tjeneste, eller når vi modtager en besked eller instruktion. I nogle tilfælde er det vigtigt, at vi husker de informationer, vi modtager, i samme rækkefølge (f.eks. en kode, en instruktion eller et telfonnummer), og i andre tilfælde skal vi arrangere dem på en eller anden måde i hovedet, før vi gør noget med dem (f.eks. hvis de informationer, vi modtager, skal skrives ind i en tabel eller i et regneark).

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.