Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Seniorprogrammet: Hukommelse

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul indeholder øvelser, som træner den visuelle og sproglige langtidshukommelse.

Turen går til ...

Opgaven

Denne øvelse består af to dele. I første del gælder det om at huske navnene på berømte seværdigheder i en given by samt deres beliggenhed på et bykort. Man skal også være opmærksom på ruten. I anden del skal seværdighederne placeres på kortet og ruten skal rekonstrueres.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuel og rumlig opfattelsesevne, da øvelsen kræver, at man laver et mentalt billede af et mønster med forskellige informationer. Man træner endvidere både visuel og rumlig hukommelse, da det mentale billede, man laver, skal lagres og genkaldes. I hverdagen er gode visuelle og rumlige færdigheder nødvendige, når man skal orientere sig i sine omgivelser, genkalde sig sin rute gennem en gruppe af mennesker f.eks. til koncert, huske varetegn samt genkende en person i uvante omgivelser.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Jorden rundt

Opgaven

Øvelsen går ud på at huske rejseplanerne for ture, som bliver sammensat ud fra en liste med rejsemål. Navnene på de steder, som besøges, skal huskes sammen med billeder, der viser stederne og den rækkefølge, de besøges i. Efterfølgende skal stederne genplaceres på et kort.

Hvad der trænes

I denne øvelse trænes den visuelle og rumlige hukommelse. Billeder og navne (visuel information) skal visualiseres og billedet skal lokaliseres i et rum (rumlig information). Der skal laves en rumlig relation mellem billederne, hermed trænes rumlige orienterings- og perceptionsfærdigheder. Disse evner gør det muligt at lave mental manipulation og rotation, hvorved man kan tage forskellige perspektiver.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Organisering

Opgaven

I denne øvelse præsenteres et feltmønster, som indeholder adskillige geometriske figurer (cirkler og/eller kvadrater). Det gælder om at huske deres position og efterfølgende genkalde den. Som i alle opgaver, hvor det er nødvendigt at indlære en stor mængde information, er det afgørende nødvendigt at kunne sammenfatte informationen i adskilte kategorier og logiske undergrupper.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man visuel korttidshukommelse. Øvelsen udvikler endvidere færdighederne til mønster-sammenligning. Et andet formål er at understøtte evnen til at anvende hukommelses-strategier som alternativ til udenadslære. På grund af den store mængde information, der skal indlæres, er det hensigtsmæssigt at indlære elementerne i undergrupper.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Rigtigt sted, rigtigt tidspunkt

Opgaven

I denne øvelse skal man iagttage en række tegn. Derefter skal man på en ny liste udpege de tegn, som ikke var med på den første liste. De to lister kan enten være på samme skærmbillede (direkte sammenligning) eller på hver sin skærm.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception, da opgaven går ud på at adskille visuelle former og forskelle, såvel som ligheder mellem forskellige karakterer. Desuden trænes visuel hukommelse. Hukommelse har man konstant behov for f.eks. når man skal huske en pinkode, et telefonnummer, en filmtitel, en aftale, en historisk begivenhed eller finde sine nøgler. Endvidere træner denne øvelse koncentrationsfærdigheder, da opmærksomheden skal anvendes for at undgå forvirring og udeladelser.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Hukommelse som en elefant

Opgaven

Formålet med denne øvelse er at lagre information i hukommelsen over en periode fra få sekunder til nogle minutter og fastholde den. En liste med en række ord vises, og efterfølgende skal ordene udpeges i en sammenhæng, der også indeholder nye ord.

Hvad der trænes

I denne øvelse skal man træne episodisk hukommelse med verbalt materiale. Der er adskillige ord, der skal lagres og genkaldes. Øvelsen udvikler endvidere evnen til indlæringsstrategier (f.eks. ved at placere ord i kategorier), så man lettere husker en ordliste, det vil sige uden at skulle lære den udenad, hvilket også kræver meget anstrengelse.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Våbenskjold

Opgaven

I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, som det består af. Dette træner visuel korttidshukommelse og evne til at genkalde visuelt materiale. Det gælder således om at være opmærksom på former, farver, mønstre og de forskellige typer af skjolde, ordinationer, hjelmtegn og våbenmærker. Efterfølgende skal våbenskjoldet med alle dets komponenter genskabes.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception og hukommelse, eftersom våbenskjoldets detaljer skal observeres og vurderes. For at kunne lave en præcis genkaldelse skal der dannes et mentalt billede af komponenterne og deres forbindelser. Endvidere er det et formål at forbedre visuel opmærksomhed og evnerne til mønstergenkendelse. Man sætter sin lid til den visuelle hukommelse, når man skal huske detaljer, man har set f.eks. steder i byen, varelogoer i butikken, eller når man skal genkalde sig, hvorledes et specifikt vejskilt ser ud. I modsætning hertil vedrører rumlig hukommelse genkaldelse af objekters relation til hinanden f.eks. tings placering på et kort eller forskellige forretningers placering i et indkøbscenter.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Hvor er tingene?

Opgaven

Denne klassiske hukommelsesopgave har nogle enkle regler, men kan være en stor udfordring, hvis man ikke har prøvet den i et stykke tid. Øvelsen går ud på at huske placeringen af adskillige billeder i et feltmønster for siden at genkalde dem og placere dem samme sted, som de blev set først.

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man den umiddelbare visuelle og verbale hukommelse. Denne form for hukommelse anvender for eksempel, når man skal finde rundt i storbyer eller huske placeringen af en genstand i rummet. Da man skal lave en association mellem to former for information, et billede og dets placering, træner man også rumlig hukommelse og perception. Man skal lave en strategi, der kan gøre indlæringen lettere. Man skal anvende sin opmærksomhed til at fokusere på den visuelle og rumlige information.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Restaurant

Opgaven

I denne øvelse skal man forestille sig, at man er tjener på en restaurant. Når man modtager serveringen, gælder det om at lave en sammenhæng mellem retter fra et menukort og de forskellige gæster. Efterfølgende gælder det om at genkalde sig bestillingerne og bringe dem til de rigtige gæster. Nogle af gæsternes placering kan have ændret sig, når man skal servere retterne.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man både verbal og visuel hukommelse. Hver persons bestilling skal indlæres, og deres plads ved bordet skal huskes, velvidende at denne plads kan ændre sig. Således træner man også evnerne til mental rotation af den scene, man har i bevidstheden. Tjenere har en enestående evne til at huske bestillinger og servere den for de rigtige kunder. Øvelsen træner også korttids verbal og visuel hukommelse samt visuel genkaldelse.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Former og farver

Opgaven

I denne øvelse skal adskillige figurer med varierende former og farver indlæres og efterfølgende udpeges blandt figurer, der ligner.

Hvad der trænes

I denne øvelse træner man flere forskellige aspekter ved koncentration: fokusering på detaljer, diskrimination og differentiering af former. Man skal endvidere anvende og træne visuel korttidshukommelse. Den visuelle korttidshukommelse gør det muligt at lagre indtryk af objekters form og placering. For at kunne diskriminere mellem forskellige figurer samt udvikle hukommelsesstrategier skal man lære at holde øje med detaljer.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Ordet på bordet

Opgaven

Denne øvelse går ud på, at indlære hvordan en række ord er placeret i felterne i en tabel. Efterfølgende skal ordene genkendes og genkaldes samt placeres i de felter, som de blev set i først.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne umiddelbar verbal og visuel hukommelse, samt visuel og rumlig analyse. Rumlig perception anvendes også i øvelsen, da formålet er at lave en association mellem to former for information: et ord og ordets placering. For effektivt at klare øvelsen er det nødvendigt at lave en strategi, som kan gøre indlæringen lettere. For at kunne holde fokus på den visuelle og rumlige information stilles der endvidere krav til koncentration. Verbal hukommelse er en vigtig færdighed, som anvendes i mange forskellige sammenhænge: når man skal huske en samtale, lave kryds-og-tværs, når man skal skrive en huskeliste, en ordreseddel eller en historie. Den rumlige hukommelse anvendes, når man skal genkalde sig, hvor en bestemt butik ligger på gaden, hvor grøntsagerne er i forretningen og hvor man lagde nøglerne, da man kom hjem.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Jeg husker dig!

Opgaven

Har du problemer med at huske personer, du har mødt? Og har du større problemer med at huske deres navne? Det kan give anledning til at man føler sig pinlig i sociale sammenhænge. I denne øvelse får du mulighed for at træne teknikker til at huske personer og deres navne. Ved at lægge mærke til særlige træk ved hver person (hudfarve, ansigtsform, hårfarve, køn, alder osv.) og danne associationer til informationer om personen (fornavn, efternavn, udseende og hjemby) bliver det det muligt at huske personerne bedre. Det får du brug for i øvelsens anden del, hvor du skal genkalde informationer om de personer, du er blevet præsenteret for i første del.

Hvad der trænes

Denne øvelse træner primært korttidshukommelsen. Vi får brug for vores korttidshukommelse, når vi møder en ny person, som præsenterer sig for os. Hvis vi gerne vil huske denne information i længere tid, f.eks. fordi vi forventer at møde den samme person igen på et senere tidspunkt, har vi brug for at lagre informationen i vores langtidshukommelse. Dette kræver en mere dybtgående bearbejdning af informationerne. I denne øvelse bliver man præsenteret for op til syv ansigter, som man skal huske (afhængigt af sværhedsgrad), og i hvert tilfælde får man også oplysninger om navn og hjemby. Al denne information kan vi ikke umiddelbart fastholde i vores korttidshukommelse, så vi bliver nødt til at anvende nogle teknikker, også kaldet mnemoteknikker, for at kæde de visuelle og verbale informationer sammen.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Telefonsvarer

Opgaven

Har du aflyttet din telefonsvarer i dag? I denne øvelse skal du aflytte beskeder på telefonsvareren, som varierer i længde og kompleksitet. Beskederne omhandler afvekslende emner, og de informationer, du skal huske, kan derfor være meget forskellige. Efter at have aflyttet beskederne, bliver du bedt om at besvare spørgsmål med relation til beskederne.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller krav til din korttidshukommelse / opmærksomhedsspændvidde. Du anvender typisk din korttidshukommelse, når du indgår i en samtale eller når du skal huske et nyt telefonnummer længe nok til, at du kan indtaste det på din telefon. Vores spændvidde for det vi hører, er begrænset (omkring 7 enheder plus/minus 2), men en gang imellem har vi jo brug for at huske mere end det, vi umiddelbart kan fastholde. I disse tilfælde har vi brug for teknikker, som kan sikre at vi fastholder de nødvendige informationer. Det kan være at danne billeder eller associationer. Øvelsen giver dig mulighed for at træne sådanne teknikker.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.