Denne webside anvender cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.
Tilpas Accepter alle
© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Seniorprogrammet: Eksekutive funktioner

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Dette modul er specifikt designet med henblik på at træne eksekutive funktioner, inklusive ræsonnement (logisk tænkning) og planlægning. Der indgår både sproglige og visuelle opgaver.

Basketball

Opgaven

Selvom det umiddelbart kan forekomme let, byder denne øvelse på forskellige grader af udfordringer. Der vises to rækker som hver består af tre basketballnet med farvede bolde i. Opgaven er nu at regne ud, hvor mange flytninger der skal til for at ændre den øverste række, så den bliver magen til den nederste.

Hvad der trænes

Dette er en problemløsningsøvelse. Træk skal mentalt planlægges, trækkene skal være styret af en strategi og et forkerte træk skal korrigeres. Problemløsningen skal understøtte af koncentration. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle forestillingsevne, da boldene ikke kan flyttes med computermusen. Alle handlinger skal mentalt visualiseres.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Forandring fryder

Opgaven

Der er to opgaver i denne øvelse. I første del skal serier bestående af 4 til 16 bogstaver eller ord sorteres alfabetisk. I den anden del skal man skifte frem og tilbage mellem sortering af to forskellige serier.

Hvad der trænes

Denne øvelse stiller krav til både koncentration, mental fleksibilitet og strategi samt visuel og rumlig opfattelsesevne. Endvidere trænes visuel og verbal arbejdshukommelse samt sproglige færdigheder, da både bogstaver og ord er en del af øvelsen. Med øvelsen udvikler man kognitiv fleksibilitet, f.eks. evnen til at engagere sig i en opgave for derefter at lave en anden opgave, og så vende tilbage til den første. Sådan en situation opstår, når man laver papirarbejde og pludseligt skal besvare et telefonopkald for derefter at vende tilbage til papirarbejdet.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Knæk koden

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at bryde koden og afsløre berømte citater, hvor bogstaverne er blevet udskiftet med andre bogstaver eller symboler. For at gøre opgaven lettere, er de enkelte bogstaver altid udskiftet med de samme symboler (eller bogstaver).

Hvad der trænes

Med denne dechifrerings-øvelse træner man koncentrationsfærdigheder, samt evnen til at regne ud, hvad meningen i en ikke-færdigskrevet tekst er. Denne mening kan man regne ud, fordi man kan sammensætte forskellige former for information og har et personligt kendskab til sit sprog (hvorledes ord staves, grammatikken og bogstavernes hyppighed). Dette er en stor hjælp, når man skal forstå eller lave et sammenhængende citat. Øvelsen stiller krav til kombination af forskellige kognitive færdigheder: koncentration, sproglige færdigheder, logik samt hypoteseudvikling og -testning.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Stjernetydning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om at udfylde en stjerneformet kryds og tværs med ord fra en liste bestående af 6 til 12 ord. Det betyder, at der kan være fra 0 til 6 forstyrrende ord på listen.

Hvad der trænes

Med denne øvelse kan man træne strategisk tænkning og evnen til deduktiv tænkning. For at kunne bestemme, hvilke 6 ord man skal vælge fra listen, er det nødvendigt at forsøge sig frem med et antal logiske kombinationer. Sådanne eksekutive funktioner er essentielle i hverdagslivet: Når man skal lave en rejseplan, holde styr på forskellige aftaler, engagere sig i gruppearbejde eller evaluere en vens eller kollegas ideer. Den verbale arbejdshukommelse anvendes også, når man skal huske hvilke ordkombinationer, man allerede har forsøgt sig med.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Tårnene i Hanoi

Opgaven

I denne øvelse skal man flytte ringe mellem nogle søjler, så de kommer til at matche et forlæg. Der er nogle regler: Man kan kun flytte den øverste ring til en anden søjle, man må kun flytte en ring ad gangen, og man må aldrig anbringe en større ring oven på en mindre. Ind imellem vil en søjle være tom, i denne situation kan enhver ring flyttes til denne søjle.

Hvad der trænes

Forskning inden for neurovidenskab og psykologi har vist, at vores problemløsningsevne ikke kun baserer sig sproglige ræsonnementer, men også på rumlige færdigheder. Rumlige færdigheder anvendes bl.a. ved visualisering.

Sværhedsgrad

I dette program er 9 niveauer blevet udvalgt for at sikre en let start og en jævn stigende sværhedsgrad.

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.