© Copyright 2009-2019. HAPPYneuron. Alle rettigheder sikret.

Psykiatriprogrammet: Selektiv opmærksomhed / Årvågenhed

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.

Disse øvelser træner evnen til at fastholde fokus på en opgave eller informationskilde.

Under pres

Opgaven

I denne øvelse vises tre forskellige stimuli (en rød cirkel, et sort kryds og et bogstav) en ad gangen forskellige steder på skærmen. Målet er så hurtigt som muligt at afgøre om den røde cirkel vises over eller under det sorte kryds.

Hvad der trænes

I øvelsen skal man fokusere på instruktionen og ikke lade sig distrahere af andre indtryk, hvilket indebærer, at man konstant skal være opmærksom på, hvad man foretager sig. Med øvelsen trænes den vedvarende opmærksomhed, da både årvågenhed og præstationsniveau skal fastholdes gennem længere tid. Ikke blot skal stimuli opfattes hurtigt, men hele skærmen skal skannes. Derfor trænes visuelle og rumlige færdigheder også. Visuelle og rumlige færdigheder anvendes til at opfange, fortolke og handle på ting, der sker i omgivelserne. Disse færdigheder anvendes ofte uden, at man er bevidst herom, og som konsekvens tager man som regel disse færdigheder for givet.

Parametre

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antallet af stimuli (10 eller 20), visningstiden for hvert symbol, afstanden mellem dem og tilstedeværelse af et distraherende element.

Overvågning

Opgaven

I denne øvelse gælder det om, at finde et bestemt symbol i et feltmønster fyldt med forskellige, komplicerede tegn, eller man skal finde et bogstav eller symbol, som afviger fra de andre symboler i feltmønsteret.

Hvad der trænes

Med denne øvelse træner man vedvarende opmærksomhed og koncentration. Opmærksomhed er kernen i al fokusering og i denne øvelse er det nødvendigt at fokusere på bestemte facetter og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. På et hvilket som helst tidspunkt, hvor et individ er opmærksom på noget og ignorer noget andet, samles der data i hjernen. Disse data er særdeles værdifulde i hverdagen, forudsat de er samlet og analyseret på en hensigtsmæssig måde. Endvidere træner man visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse.

Parametre

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Parametrene vedrører formen for hjælp (med hjælp, med forstyrrelse, multi-symboler, med eller uden det umage tegn) og størrelse af feltmønstret.

Rigtigt sted, rigtigt tidspunkt

Opgaven

I denne øvelse skal man iagttage en række tegn. Derefter skal man på en ny liste udpege de tegn, som ikke var med på den første liste. De to lister kan enten være på samme skærmbillede (direkte sammenligning) eller på hver sin skærm.

Hvad der trænes

Med denne øvelse styrker man visuel og rumlig perception, da opgaven går ud på at adskille visuelle former og forskelle, såvel som ligheder mellem forskellige karakterer. Desuden trænes visuel hukommelse. Hukommelse har man konstant behov for f.eks. når man skal huske en pinkode, et telefonnummer, en filmtitel, en aftale, en historisk begivenhed eller finde sine nøgler. Endvidere træner denne øvelse koncentrationsfærdigheder, da opmærksomheden skal anvendes for at undgå forvirring og udeladelser.

Parametre

10 niveauer er blevet forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt stigende sværhedsgrad. Sværhedsgraden afhænger af antallet af skrifttegn (fra 5 til 10) og typen af skrifttegn (ægyptisk, maya, runer eller thai).

Klik for at prøve GRATIS i 30 dage.